ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [125] 35 Aṭṭhimā bhikkhave dānūpapattiyo . katamā aṭṭha idha
bhikkhave ekacco dānaṃ deti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ
vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ so yaṃ deti taṃ
paccāsiṃsati  so  passati  khattiyamahāsāle  vā  brāhmaṇamahāsāle
vā  gahapatimahāsāle  vā  pañcahi  kāmaguṇehi samappite samaṅgibhūte
paricārayamāne  tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ  kāyassa bhedā
parammaraṇā   khattiyamahāsālānaṃ   vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā
gahapatimahāsālānaṃ  vā  sahabyataṃ upapajjeyyanti so taṃ cittaṃ padahati
taṃ  cittaṃ  adhiṭṭhāti  taṃ  cittaṃ bhāveti tassa taṃ cittaṃ hīnedhimuttaṃ
uttariṃ  abhāvitaṃ  [1]- kāyassa bhedā parammaraṇā khattiyamahāsālānaṃ
vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  sahabyataṃ
upapajjati  tañca  kho sīlavato vadāmi no dussīlassa ijjhati bhikkhave
sīlavato  cetopaṇidhi  suddhattā  2- . idha pana bhikkhave ekacco
@Footnote: 1 Ma. tatrūpapattiyā saṃvattati. evamīdisesu ṭhānesupi . 2 Ma. visuddhattā.
@evamuparipi.
Dānaṃ  deti  samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ so yaṃ deti taṃ paccāsiṃsati
tassa  sutaṃ  hoti  cātummahārājikā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto
sukhabahulāti tassa evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā
cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  so taṃ cittaṃ
padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti tassa taṃ cittaṃ hīnedhimuttaṃ
uttariṃ  abhāvitaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ upapajjati tañca kho sīlavato vadāmi no dussīlassa
ijjhati bhikkhave sīlavato cetopaṇidhi suddhattā.
   {125.1} Idha pana bhikkhave ekacco dānaṃ deti samaṇassa vā
brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ so yaṃ deti taṃ paccāsiṃsati tassa sutaṃ hoti
tāvatiṃsā devā .pe. yāmā devā tusitā devā nimmānaratī devā
paranimmitavasavattī  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti  tassa
evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā paranimmitavasavattīnaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  so  taṃ  cittaṃ padahati taṃ cittaṃ
adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti tassa taṃ cittaṃ hīnedhimuttaṃ uttariṃ abhāvitaṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjati  tañca  kho  sīlavato  vadāmi  no  dussīlassa  ijjhati
bhikkhave  sīlavato  cetopaṇidhi  suddhattā  .  idha  pana  bhikkhave
Ekacco  dānaṃ  deti  samaṇassa  vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ
vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ so yaṃ deti taṃ
paccāsiṃsati  tassa  sutaṃ  hoti  brahmakāyikā  devā  dīghāyukā
vaṇṇavanto  sukhabahulāti  tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ kāyassa
bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ upapajjeyyanti
so  taṃ  cittaṃ  padahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti tassa
taṃ  cittaṃ  hīnedhimuttaṃ  uttariṃ  abhāvitaṃ  kāyassa bhedā parammaraṇā
brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  tañca  kho  sīlavato
vadāmi  no  dussīlassa  vītarāgassa  no  sarāgassa ijjhati bhikkhave
sīlavato  cetopaṇidhi  vītarāgattā  .  imā  kho  bhikkhave  aṭṭha
dānūpapattiyoti             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 243-245. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=23&A=5192              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=23&A=5192              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=125&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=108              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5740              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5740              Contents of The Tipitaka Volume 23 https://84000.org/tipitaka/read/?index_23 https://84000.org/tipitaka/english/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]