ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [10] Athakho bhagavato etadahosi kassa nu kho aham pathamam dhammam
deseyyam  ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . athakho bhagavato
etadahosi  ayam  kho  alaro kalamo pandito byatto medhavi
digharattam   apparajakkhajatiko   yannunaham  alarassa  kalamassa
pathamam  dhammam  deseyyam  so  imam dhammam khippameva ajanissatiti .
Athakho  devata  3- antarahita bhagavato arocesi sattahakalakato
bhante  alaro  kalamoti  .  bhagavatopi  kho  nanam  udapadi
sattahakalakato    alaro    kalamoti   .   athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesam .  2 Si. idam pathadvayam na dissati .  3 Ma. Yu. antarahita
@devata. ito param idisameva.
Bhagavato  etadahosi  mahajaniyo  kho  alaro  kalamo  sace
hi  so  imam  dhammam  suneyya  khippameva ajaneyyati . athakho
bhagavato  etadahosi  kassa  nu  kho  aham  pathamam  dhammam deseyyam
ko imam dhammam khippameva ajanissatiti.
   {10.1} Athakho bhagavato etadahosi ayam kho uddako ramaputto
pandito  byatto  medhavi  digharattam  apparajakkhajatiko  yannunaham
uddakassa ramaputtassa pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva
ajanissatiti  .  athakho  devata  antarahita  bhagavato arocesi
abhidosakalakato  bhante  uddako  ramaputtoti  .  bhagavatopi  kho
nanam udapadi abhidosakalakato uddako ramaputtoti.
   {10.2}  Athakho bhagavato etadahosi mahajaniyo kho uddako
ramaputto sace hi so imam dhammam suneyya khippameva ajaneyyati.
Athakho  bhagavato etadahosi kassa nu kho aham pathamam dhammam deseyyam
ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . athakho bhagavato etadahosi
bahupakara  kho  me  pancavaggiya  bhikkhu  ye  mam  padhanapahitattam
upatthahimsu  yannunaham pancavaggiyanam bhikkhunam pathamam dhammam deseyyanti .
Athakho  bhagavato  etadahosi kaham nu kho etarahi pancavaggiya bhikkhu
viharantiti  .  addasa  kho  bhagava  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena    pancavaggiye    bhikkhu    baranasiyam
Viharante isipatane migadaye . athakho bhagava uruvelayam yathabhirantam
viharitva yena baranasi tena carikam pakkami.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 12-14. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=4&A=232&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=4&A=232&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=10&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=7              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com