ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
การค้นหา พระสูตรที่ชื่อมีคำว่า ปุราเภท ตั้งแต่เล่มที่ 9 ถึงเล่มที่ 33
ผลการค้นหาพบ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
   ลำดับที่ 1 / 2.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=25&A=10290
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=417
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๑
ขุททกนิกาย มหานิทเทส
   ลำดับที่ 2 / 2.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=29&A=4612 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=374

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com