ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
การค้นหา พระสูตรที่ชื่อมีคำว่า พาหิย ตั้งแต่เล่มที่ 9 ถึงเล่มที่ 33
ผลการค้นหาพบ 5 ตำแหน่ง ดังนี้ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
   ลำดับที่ 1 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=18&A=1549
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=118
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
   ลำดับที่ 2 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=19&A=4363 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=747
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
   ลำดับที่ 3 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=25&A=1607 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=47
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
   ลำดับที่ 4 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=27&A=710 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=108
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก
   ลำดับที่ 5 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=33&A=3065 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=126

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com