ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
การค้นหา พระสูตรที่ชื่อมีคำว่า โกกาลิก ตั้งแต่เล่มที่ 9 ถึงเล่มที่ 33
ผลการค้นหาพบ 5 ตำแหน่ง ดังนี้ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
   ลำดับที่ 1 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=15&A=4793
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=592
   ลำดับที่ 2 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=15&A=4844
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=598
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖
อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
   ลำดับที่ 3 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=24&A=3916 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=89
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
   ลำดับที่ 4 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=25&A=9435 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=384
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
   ลำดับที่ 5 / 5.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=27&A=3040 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=622

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com