ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๑๖๙] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย	มีวาระ   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี "    ๕.
การนับทั้งสองนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้.
ปัญหาวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๒๖๓๑-๒๖๔๒ หน้าที่ ๑๐๒-๑๐๓. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=43&A=2631&Z=2642&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=19              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [169-170] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=43&item=169&items=2              The Pali Tipitaka in Roman :- [169-170] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=169&items=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ https://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :