ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๓๒๗] โพชฌงค์ ๗ อย่าง
             ๑. สติสัมโพชฌงค์      	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความ
                          	ระลึกได้]
             ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือการสอดส่อง
                          	ธรรม]
             ๓. วิริยสัมโพชฌงค์     	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความเพียร]
             ๔. ปีติสัมโพชฌงค์     	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความอิ่มใจ]
             ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความสงบ]
             ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์    	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือความ
                          	ตั้งใจมั่น]
             ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค์  	[องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือ ความ
                          	วางเฉย]

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๖๑๗๓-๖๑๘๔ หน้าที่ ๒๕๓. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=6173&Z=6184&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=327&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=327&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=327&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=327&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=327              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]