ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๓๓๖] ทักขิเณยยบุคคล ๗ อย่าง
             ๑. อุภโตภาควิมุตต 	[ท่านผู้หลุดพ้นแล้วโดยส่วนทั้งสอง]
             ๒. ปัญญาวิมุตต   	[ท่านผู้หลุดพ้นแล้วด้วยอำนาจปัญญา]
             ๓. กายสักขิ      	[ท่านผู้สามารถด้วยกาย]
             ๔. ทิฏฐิปัตต     	[ท่านผู้ถึงแล้วด้วยความเห็น]
             ๕. สัทธาวิมุตต   	[ท่านผู้พ้นแล้วด้วยอำนาจศรัทธา]
             ๖. ธัมมานุสารี    	[ท่านผู้ประพฤติตามธรรม]
             ๗. สัทธานุสารี    	[ท่านผู้ประพฤติตามศรัทธา]

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๖๒๗๒-๖๒๗๙ หน้าที่ ๒๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=6272&Z=6279&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=336&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=336&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=336&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=336&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=336              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com