ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ วิภังคปกรณ์
       [๑๐๒๒] มานะ ๙ เป็นไฉน
       มานะ ๙ คือ
             ๑. ผู้เลิศกว่าเขา	สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
             ๒. ผู้เลิศกว่าเขา	สำคัญตนว่าเสมอเขา
             ๓. ผู้เลิศกว่าเขา	สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
             ๔. ผู้เสมอเขา	สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
             ๕. ผู้เสมอเขา	สำคัญตนว่าเสมอเขา
             ๖. ผู้เสมอเขา	สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
             ๗. ผู้เลวกว่าเขา	สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
             ๘. ผู้เลวกว่าเขา	สำคัญตนว่าเสมอเขา
             ๙. ผู้เลวกว่าเขา	สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
       เหล่านี้เรียกว่า มานะ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ บรรทัดที่ ๑๓๔๕๕-๑๓๔๖๖ หน้าที่ ๕๗๗-๕๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=35&A=13455&Z=13466&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1022&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1022&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=35&item=1022&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1022&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1022              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com