ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 15 : PALI ROMAN Aṅ.A. (manoratha.2)

Page 370.

            8. Balībaddhasuttavaṇṇanā
   [108] Aṭṭhame yo attano gogaṇaṃ maddati, na paragogaṇaṃ, ayaṃ sagavacaṇḍo
no paragavacaṇḍoti evaṃ sabbapadāni veditabbāni. Ubbejetā hotīti ghaṭṭetvā
vijjhitvā ubbegappattaṃ 1- karoti.
             9. Rukkhasuttavaṇṇanā
   [109] Navame pheggu phegguparivāroti nissāro pheggurukkho pheggurukkheheva
parivuto. Sāraparivāroti khadirādīhi sārarukkheheva parivuto. Esa nayo sabbattha.
            10. Āsīvisasuttavaṇṇanā
   [110] Dasame āgataviso na ghoravisoti yassa visaṃ āgacchati, ghoraṃ pana
na hoti, cirakālaṃ na pīḷeti. Sesapadesupi eseva nayo. 2-
             Valāhakavaggo paṭhamo.
              -----------
             12. 2. Kesivagga
             1. Kesisuttavaṇṇanā
   [111] Dutiyassa paṭhame kesīti tassa nāmaṃ. Assadamme sāreti dametīti
assadammasārathī. 3- Saṇhenapi dametītiādīsu 4- tassa anucchavikaṃ sakkāraṃ katvā
subhojanaṃ bhojetvā madhurapānaṃ pāyetvā muduvacanena samudācaritvā damento saṇhena
dameti nāma, jānubandhanamukhabandhanādīhi ceva patodavijjhanakasābhighātapharusavacanehi ca
@Footnote: 1 Ma. ubbegataṃ, cha. ubbegapattaṃ    2 cha.Ma. nayoti
@3 cha.Ma. sāretīti assadammasārathi    4 cha.Ma. saṇhenapi vinemītiThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 15 Page 370. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=15&page=370&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=15&A=8535&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=15&A=8535&pagebreak=1#p370


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com