ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 25 : PALI ROMAN Dha.A.8 taṇhā-brāhmaṇa

Page 194.

     Atthabyañjanasampannaṃ    atthāya ca hitāya ca
     lokassa lokanāthassa   saddhammaṭṭhitikāmatā
     tāsaṃ aṭṭhakathaṃ etaṃ    karontena sunimmalaṃ
     dvāsattatippamāṇāya   bhāṇavārehi pāliyā
     yaṃ pattaṃ kusalaṃ, tena   kusalā sabbapāṇinaṃ
     sabbe ijjhantu saṅkappā  phalantā madhuraṃ phalanti.
   Paramavisuddhasaddhābuddhiviriyapaṭimaṇḍitena sīlācārajjavamaddavā-
diguṇasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogāhanasamatthena
paññāveyyattisamannāgatena tepiṭakapariyattippabhede sāṭṭhakathe
satthusāsane appaṭihataññāṇappaveditena 1- mahāveyyākaraṇena
karaṇasampattijanitasukhaviniggatamadhurodāravacanalāvaṇṇayuttena yutta-
muttavādinā vādivarena mahākavinā chaḷabhiññāpaṭisambhidādippabheda-
guṇappaṭimaṇḍite uttarimanussadhamme appaṭihatabuddhīnaṃ theravaṃsappadīpānaṃ
therānaṃ mahāvihāravāsīnaṃ vaṃsālaṅkārabhūtena vipulavisuddhabuddhinā
buddhaghosoti garūhi gahitanāmadheyyena therena katāyaṃ dhammapadassa
atthavaṇṇanā.
           ------------


The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 25 Page 194. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=25&page=194&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=25&A=3900&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=25&A=3900&pagebreak=1#p194


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com