ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadī.)

Page 466.

       Ciraṃ tiṭṭhatu lokasmiṃ       sammāsambuddhasāsanaṃ
       tasmiṃ sagāravā niccaṃ      hontu sabbepi pāṇino.
       Sammā vassatu kālena      devopi jagatīpati
       saddhammanirato lokaṃ       dhammeneva pasāsatūti.
       Badaratitthavihāravāsinā ācariyadhammapālattherena katā
           udānassa aṭṭhakathā samattā.


The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 26 Page 466. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=26&page=466&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=26&A=10418&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=26&A=10418&pagebreak=1#p466


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com