ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadī.)

Page 421.

       Ogāsetvā visuddhāya   sīlādipaṭipattiyā
       sabbepi pāṇino 1- hontu vimuttirasabhāgino.
       Ciraṃ tiṭṭhatu lokasmiṃ    sammāsambuddhasāsanaṃ
       tasmiṃ sagāravā niccaṃ    hontu sabbepi pāṇino.
       Sammā vassatu kālena   devopi jagatippati
       saddhammanirato lokaṃ    dhammeneva pasāsatūti.
       Iti badaratitthavihāravāsinā  ācariyadhammapālena katā.
           Itivuttakassa aṭṭhakathā niṭṭhitā.
            -----------------


The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 27 Page 421. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=27&page=421&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=27&A=9346&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=27&A=9346&pagebreak=1#p421


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]