ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 30 : PALI ROMAN Vimāna.A. (paramatthadī.)

Page 418.

       Ciraṃ tiṭṭhatu lokasmiṃ     sammāsambuddhasāsanaṃ
       tasmiṃ sagāravā niccaṃ     hontu sabbepi pāṇino.
       Sammā vassatu kālena    devopi jagatīpati
       saddhammanirato lokaṃ     dhammeneva pasāsatūti.
             ---------------
       Iti badaratitthavihāravāsinā ācariyadhammapālena katāya
           paramatthadīpaniyā khuddakaṭṭhakathāya
           vimānavatthuatthavaṇṇanā niṭṭhitā.
           Vimānavatthuaṭṭhakathā samattā.


The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 30 Page 418. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=30&page=418&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=30&A=8809&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=30&A=8809&pagebreak=1#p418


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]