ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

Page 77.

   Tuṭṭhena cittenāti itthambhūtalakkhaṇe karaṇavacanaṃ, attamano pamudito hutvāti
attho. Khepetvāti samucchinditvā. Akuppatanti arahattaṃ. Pappuyyāti
pāpuṇitvā. Paramaṃ santinti anupādisesaṃ nibbānaṃ. Tadadhigamo 1- cassa kevalaṃ
kālāgamanameva, 2- na kocividhoti 3- taṃ dassetuṃ vuttaṃ "parinibbātināsavo"ti.
   Evaṃ satthārā ovadito saṃvegajāto pabbajitvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā na
cirasseva arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 4-:-
      "kaṇikāraṃva jalitaṃ      dīparukkhaṃva jotitaṃ
       kañcanaṃva virocantaṃ     addasaṃ dvipaduttamaṃ.
       Kamaṇḍaluṃ ṭhapetvāna    vākacīrañca kuṇḍikaṃ
       ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā    buddhaseṭṭhaṃ thaviṃ ahaṃ.
       Tamandhakāraṃ vidhamaṃ     mohajālasamākulaṃ
       ñāṇālokaṃ dassetvāna   nittiṇṇosi mahāmuni.
       Samuddharasimaṃ lokaṃ     sabbāvantamanuttaraṃ
       ñāṇe te upamā natthi   yāvatā jagato gati.
       Tena ñāṇena sabbaññū   iti buddho 5- pavuccati
       vandāmi taṃ mahāvīraṃ    sabbaññutamanāvaraṃ.
       Satasahassito kappe    buddhaseṭṭhaṃ thaviṃ ahaṃ
       duggatiṃ nābhijānāmi    ñāṇatthavāyidaṃ phalaṃ.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. Kataṃ buddhassa sāsanan"ti
    arahattaṃ pana patvā aññaṃ byākarontopi thero imāeva gāthā abhāsi.
          Yasadattattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī. tadadhigame 2 Sī. vūpasamanameva 3 Ma. visuddhoti
@4 khu.apa. 33/24/48 ñāṇatthavikattherāpadāna (syā) 5 pāli. sabbaññūtiThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 33 Page 77. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=33&page=77&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=33&A=1754&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=33&A=1754&pagebreak=1#p77


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com