ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๖ ภาษาบาลี อักษรไทย ชา.อ.๒ เอกนิปาต(๒)

หน้าที่ ๔๐.

@เชิงอรรถ:
@*** หน้านี้ไม่มีข้อมูล ***เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=36&page=40&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=36&A=794&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=36&A=794&pagebreak=1#p40


จบการแสดงผล หน้าที่ ๔๐.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com