ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 52 : PALI ROMAN Cariyā.A. (paramatthadī.)

Page 34.

       Mahāvātasamuddhata- 1-   vīcimālo mahodadhi
       api laṅgheyya velantaṃ   bodhisattā na dhammataṃ.
       Loke sañjātavaddhāpi   na te bhāvitabhāvino 2-
       limpanti lokadhammehi    toyena padumaṃ yathā.
       Yesaṃ ve attani sneho  nihīyati yathā yathā
       sattesu karuṇāsneho   vaḍḍhateva tathā tathā.
       Yathā cittaṃ vase hoti   na ca cittavasānugā
       tathā kammaṃ vase hoti   na ca kammavasānugā.
       Dosehi nābhibhūyanti    samugghātenti vā na te
       carantā bodhipariyeṭṭhiṃ   purisā jāniyā budhā.
       Tesu cittappasādopi    dukkhato parimocaye
       pagevānukiriyā tesaṃ    dhammassa anudhammato"ti.
          Paramatthadīpaniyā cariyāpiṭakasaṃvaṇṇanāya
           akitticariyāvaṇṇanā niṭṭhitā.
              ---------
           2. Saṅkhabrāhmaṇacariyāvaṇṇanā
    [11] Punāparaṃ yadā homi    brāhmaṇo saṅkhasavhayo
       mahāsamuddaṃ taritukāmo   upagacchāmi paṭṭanaṃ.
@Footnote: 1 Sī....samuṭṭhāta- 2 Ma.bhāvitabhāvanāThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 52 Page 34. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=52&page=34&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=52&A=714&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=52&A=714&pagebreak=1#p34


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com