ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 55 : PALI ROMAN Pañca.A. (paramatthadī.)

Page 116.

Piṇḍapātikā. Nāmamattena pana piṇḍapātikāti veditabbā. Khalupacchābhattikādīsupi
eseva nayo.
           Pañcakaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.
             --------------
            6. Chakkaniddesavaṇṇanā
   [202] Chakke tatrāti tesu chasu puggalesu. Sammāsambuddho tena
daṭṭhabboti so puggalo tena anācariyakena attanā uppāditena sabbaññutañāṇena
sabbaññubuddho daṭṭhabbo.
   Paccekasambuddho tenātiādīsupi tena paccekasambodhiñāṇena so puggalo
paccekasambuddho, tena sāvakapāramīñāṇena te puggalā sāriputtamoggallānā,
tena dukkhassa antakaraṇena te puggalā avasesā arahanto, tena itthattaṃ
anāgamanena so puggalo anāgāmī, tena itthattaṃ āgamanena te puggalā
sotāpannasakadāgāmino daṭṭhabbāti.
           Chakkaniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.
             ------------
            7. Sattakaniddesavaṇṇanā
   [203] Sattake sakiṃ nimuggoti ekavāraṃ nimuggo. Ekantakāḷakehīti
ekanteneva kāḷakehi natthikavādaahetukavādaakiriyavādasaṅkhātehi niyatamicchādiṭṭhi-
dhammehi. Evaṃ puggaloti iminā kāraṇena puggalo ekavāraṃ nimuggo tathā
nimuggova hoti. Etassa hi puna bhavato vuṭṭhānaṃ nāma natthīti vadanti.
Makkhaligosālādayo viya heṭṭhā narakaggīnaṃyeva āhāro hoti.The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 55 Page 116. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=55&page=116&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=55&A=2603&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=55&A=2603&pagebreak=1#p116


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com