ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 55 : PALI ROMAN Pañca.A. (paramatthadī.)

Page 326.

               Nigamanakathā
   ettāvatā ca:-
       paṇṇāsakehi catūhi     tīhi vaggehideva ca 1-
       saṅgahetvā kathā sabbā  ūnatisatabhedanā. 2-
       Kathāvatthuppakaraṇaṃ     kathāmaggesu kovido
       yaṃ jino desayi tassa    niṭṭhitā atthavaṇṇanā.
       Imaṃ terasamattehi     bhāṇavārehi tantiyā
       ciraṭṭhitatthaṃ dhammassa    saṅkharontena yaṃ mayā.
       Sampattaṃ 3- kusalantena   lokoyaṃ sanarāmaro
       dhammarājassa saddhamma-   rasamevādhigacchatūti.
           Kathāvatthuppakaraṇaṭṭhakathā niṭṭhitā.
             ------------
@Footnote: 1 cha.Ma. tīhi vaggehi ceva ca
@2 catūsu paṇṇāsakesu dvisataṃ tīsu vaggesu tiṃsa kathāti tiṃsādhikadvisatappabhedāti
@atthoti yojanā     3 cha.Ma. yaṃ pattaṃThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 55 Page 326. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=55&page=326&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=55&A=7340&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=55&A=7340&pagebreak=1#p326


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com