ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 7 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.1)

Page 396.

   Iti imasmiṃ sutte cattāri pahānāni kathitāni. Kathaṃ? cetokhīlānañhi
cetovinibandhānaṃ pahānena paṭisaṅkhānappahānaṃ kathitaṃ, iddhipādehi vikkhambhanappahānaṃ
kathitaṃ, magge āgate samucchedappahānaṃ kathitaṃ, phale āgate
paṭipassaddhippahānaṃ kathitaṃ. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.
          Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya
           cetokhīlasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
             -------------The Pali Atthakatha in Roman Character Volume 7 Page 396. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=7&page=396&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=7&A=10111&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=7&A=10111&pagebreak=1#p396


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]