ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
นัตถิ, วิคต, อวิคตมูลกนัย
[๑๐๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับนัตถิปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับวิคตปัจจัย มีวาระ ๗ ทั้งนัตถิปัจจัย ทั้งวิคตปัจจัย เหมือนกับอนันตรปัจจัย ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓ อัตถิปัจจัย ท่านให้พิสดารแล้ว ฉันใด อวิคตปัจจัย พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
ปัญหาวารอนุโลมปัจจนียะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๔๑๔๙-๑๔๑๕๕ หน้าที่ ๕๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=40&A=14149&Z=14155&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1007&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1007&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=40&item=1007&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=1007&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1007              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com