ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
       [๕๗๓] 	ในเหตุปัจจัย	มีหัวข้อปัจจัย ๙
             ในอารัมมณปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอธิปติปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอนันตรปัจจัย	มี  "   ๙
             ในสมนันตรปัจจัย	มี  "   ๙
             ในสหชาตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอัญญมัญญปัจจัย	มี  "   ๙
             ในนิสสยปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอุปนิสสยปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอาเสวนปัจจัย	มี  "   ๙
             ในกัมมปัจจัย	มี  "   ๓
             ในอาหารปัจจัย	มี  "   ๓
             ในอินทริยปัจจัย	มี  "   ๓
             ในฌานปัจจัย	มี  "   ๓
             ในมัคคปัจจัย	มี  "   ๙
             ในสัมปยุตตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอัตถิปัจจัย	มี  "   ๙
             ในนัตถิปัจจัย	มี  "   ๙
             ในวิคตปัจจัย	มี  "   ๙
             ในอวิคตปัจจัย	มี  "   ๙
       อรูปธรรมเท่านั้นเป็นปัจจัยแต่ละอย่าง พึงกระทำอย่างละ ๓ นัย อารัมมณะ
สหชาตะ อุปนิสสยะ พึงเปลี่ยนแปลงทั้ง ๙ นัย แม้ในปัญหาวาร ก็พึงกระทำ
อย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ บรรทัดที่ ๑๐๖๙๕-๑๐๗๑๘ หน้าที่ ๔๓๗. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=42&A=10695&Z=10718&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=573&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=573&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=42&item=573&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=42&item=573&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=573              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]