ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๑๖๙] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย	มีวาระ   ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี "    ๕.
การนับทั้งสองนอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้.
ปัญหาวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๒๖๓๑-๒๖๔๒ หน้าที่ ๑๐๒-๑๐๓. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=43&A=2631&Z=2642&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=169&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=169&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=43&item=169&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=43&item=169&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=169              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]