ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๗๐๒] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๔
             ในอารัมมณปัจจัย	มี " ๙
             ในอธิปติปัจจัย	มีวาระ ๙
             ในอนันตรปัจจัย	มี " ๙
             ในสมนันตรปัจจัย	มี " ๙
             ในสหชาตปัจจัย	มี " ๙
             ในอัญญมัญญปัจจัย	มี " ๙
             ในนิสสยปัจจัย	มี " ๙
             ในอุปนิสสยปัจจัย	มี " ๙
             ในปุเรชาตปัจจัย	มี " ๓
             ในปัจฉาชาตปัจจัย	มี " ๓
             ในอาเสวนปัจจัย	มี " ๙
             ในกัมมปัจจัย  	มี " ๖
             ในวิปากปัจจัย	มี " ๙
             ในอาหารปัจจัย	มี " ๔
             ในอินทริยปัจจัย	มี " ๙
             ในฌานปัจจัย  	มี " ๙
             ในมัคคปัจจัย  	มี " ๔
             ในสัมปยุตตปัจจัย	มี " ๖
             ในวิปปยุตตปัจจัย	มี " ๕
             ในอัตถิปัจจัย	มี " ๙
             ในนัตถิปัจจัย	มี " ๙
             ในวิคตปัจจัย  	มี " ๙
             ในอวิคตปัจจัย	มี " ๙.
       ปัจจนียวิภังค์ก็ดี การนับก็ดี พึงทำเหมือนสัปปีติกทุกะ ด้วยประการฉะนี้ แม้ถ้ามีความ
สงสัย พึงดูอนุโลมวาร แล้วนับ.
สุขสหคตทุกะ จบ
อุเบกขาสหคตทุกะ
ปฏิจจวาร

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๑๑๘๕๔-๑๑๘๘๒ หน้าที่ ๔๖๓-๔๖๕. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=43&A=11854&Z=11882&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=702&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=702&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=43&item=702&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=43&item=702&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=702              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]