ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
       [๑๘๑๘] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยสวิตักกสวิจาร-
*ธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็น
อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๑๘๑๙]	ในเหตุปัจจัย  	มีหัวข้อปัจจัย ๒
             ในอารัมมณปัจจัย	มี  "  ๒
             ในอวิคตปัจจัย	มี  "  ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๘๒๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๒๒] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑
สรณทุกวิตักกัตติกะ จบ
สรณทุกปีติตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๕๙๓-๙๖๑๒ หน้าที่ ๔๐๒-๔๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9593&Z=9612&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1818&items=6&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1818&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.1&item=1818&items=6&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1818&items=6&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1818              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com