ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
       [๑๘๙๕] อัชฌัตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นสรณ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
       อัชฌัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๑๘๙๖]	ในเหตุปัจจัย  	มีหัวข้อปัจจัย ๕
             ในอารัมมณปัจจัย	มี  "  ๒
             ในอวิคตปัจจัย	มี  "  ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๗] พหิทธาธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกอัชฌัตตัตติกะ จบ
สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๘๗๔-๙๘๙๑ หน้าที่ ๔๑๔. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9874&Z=9891&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1895&items=4&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1895&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.1&item=1895&items=4&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1895&items=4&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1895              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]