ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
       [๑๓๙] 	อาศัยอาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
       [๑๔๐] 	อาศัยสาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
       [๑๔๑] 	อาศัยอาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสววิปปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสววิปปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ
       [๑๔๒] 	อาศัยอาสวสาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยสาสวโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยสาสวโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
       [๑๔๓] 	อาศัยอาสวสาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
       [๑๔๔] 	อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
             อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
อาสวโคจฉกเหตุทุกะ จบ
ฉโคจฉกทุกเหตุทุกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๐๖-๑๖๘๓๑ หน้าที่ ๗๐๑-๗๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16806&Z=16831&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=139&items=6&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=139&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.4&item=139&items=6&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.4&item=139&items=6&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.4&i=139              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com