ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาสวโคจฉกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙] อาศัยอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๐] อาศัยสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๑] อาศัยอาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๒] อาศัยอาสวสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๓] อาศัยอาสวสาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๗๐๒.

อาศัยอาสวอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๔] อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
อาสวโคจฉกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๐๕-๑๖๘๓๐ หน้าที่ ๗๐๑-๗๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16805&Z=16830&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=139&items=6&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=139&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.4&item=139&items=6&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.4&item=139&items=6&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.4&i=139              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com