ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
       [๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก คนพาลเห็นราชา
ทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิด คือ
       (๑) โบยด้วยแส้บ้าง
       (๒) โบยด้วยหวายบ้าง
       (๓) ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง
       (๔) ตัดมือบ้าง
       (๕) ตัดเท้าบ้าง
       (๖) ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง
       (๗) ตัดหูบ้าง
       (๘) ตัดจมูกบ้าง
       (๙) ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง
       (๑๐) ลงกรรมกรณ์วิธี หม้อเคี่ยวน้ำส้ม บ้าง
       (๑๑) ลงกรรมกรณ์วิธี ขอดสังข์ บ้าง
       (๑๒) ลงกรรมกรณ์วิธี ปากราหู บ้าง
       (๑๓) ลงกรรมกรณ์วิธี มาลัยไฟ บ้าง
       (๑๔) ลงกรรมกรณ์วิธี คบมือ บ้าง
       (๑๕) ลงกรรมกรณ์วิธี ริ้วส่าย บ้าง
       (๑๖) ลงกรรมกรณ์วิธี นุ่งเปลือกไม้ บ้าง
       (๑๗) ลงกรรมกรณ์วิธี ยืนกวาง บ้าง
       (๑๘) ลงกรรมกรณ์วิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บ้าง
       (๑๙) ลงกรรมกรณ์วิธี เหรียญกษาปณ์ บ้าง
       (๒๐) ลงกรรมกรณ์วิธี แปรงแสบ บ้าง
       (๒๑) ลงกรรมกรณ์วิธี กางเวียน บ้าง
       (๒๒) ลงกรรมกรณ์วิธี ตั่งฟาง บ้าง
       (๒๓) ราดด้วยน้ำมันเดือดๆ บ้าง
       (๒๔) ให้สุนัขทึ้งบ้าง
       (๒๕) ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง
       (๒๖) ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ๑-
@๑. วิธีลงกรรมกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ มีอธิบายในหมายเหตุท้ายเล่ม.
ในขณะที่เห็นนั้น คนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใด
แล ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิด คือ
โบยด้วยแส้บ้าง ฯลฯ ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ก็ปรกติเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเรา
ก็ปรากฏในปรกติเหล่านั้นด้วย ถ้าแม้ราชาทั้งหลายรู้จักเรา ก็จะจับเราแล้วสั่งลง
กรรมกรณ์ต่างชนิด คือ โบยด้วยแส้บ้าง ฯลฯ ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆ
บ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลย่อมเสวยทุกข์โทมนัสข้อ
ที่สองแม้ดังนี้ในปัจจุบัน ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๖๓๓๒-๖๓๖๗ หน้าที่ ๒๖๗-๒๖๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=6332&Z=6367&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=470&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=470&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=14&item=470&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=470&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=470              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :