ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๒๖๘] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๙
             ในอารัมมณปัจจัย	มี "    ๙
             ในอธิปติปัจจัย	มี "    ๕
             ในอนันตรปัจจัย	มี "    ๙
             ในสมนันตรปัจจัย	มี "    ๙
             ในสหชาตปัจจัย	มี "    ๙
             ในอัญญมัญญปัจจัย	มี "    ๙
             ในนิสสยปัจจัย	มี "    ๙
             ในอุปนิสสยปัจจัย	มี "    ๙
             ในปุเรชาตปัจจัย	มี "    ๙
             ในอาเสวนปัจจัย	มี "    ๙
             ในกัมมปัจจัย  	มี "    ๙
             ในปัจจัยทั้งปวง	มี "    ๙
             ในอวิคตปัจจัย	มี "    ๙.


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๔๓๔๖-๔๓๕๙ หน้าที่ ๑๗๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=43&A=4346&Z=4359&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=268&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=268&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=43&item=268&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=268&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=268              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :