ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๒๗๐] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย	มีวาระ  ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย	มี "    ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย	มี "    ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย	มี "    ๑
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย	มี "    ๕
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย	มี "    ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย	มี "    ๙.
การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทำอย่างนี้.


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๔๓๖๕-๔๓๘๕ หน้าที่ ๑๗๐-๑๗๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=43&A=4365&Z=4385&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=270&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=270&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=43&item=270&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=270&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=270              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :