ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
       [๖๐๑] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๔
             ในอารัมมณปัจจัย	มี "  ๔
             ในอธิปติปัจจัย	มี "  ๕
             ในอนันตรปัจจัย	มี "  ๔
             ในสมนันตรปัจจัย	มี "  ๔
             ในสหชาตปัจจัย	มี "  ๕
             ในอัญญมัญญปัจจัย	มี "  ๒
             ในนิสสยปัจจัย	มี "  ๗
             ในอุปนิสสยปัจจัย	มี "  ๔
             ในปุเรชาตปัจจัย	มี "  ๒
             ในปัจฉาชาตปัจจัย	มี "  ๒
             ในอาเสวนปัจจัย	มี "  ๒
             ในกัมมปัจจัย  	มี "  ๔
             ในวิปากปัจจัย	มี "  ๑
             ในอาหารปัจจัย	มี "  ๔
             ในอินทริยปัจจัย	มี "  ๔
             ในฌานปัจจัย  	มี "  ๔
             ในมัคคปัจจัย  	มี "  ๔
             ในสัมปยุตตปัจจัย	มี "  ๒
             ในวิปปยุตตปัจจัย	มี "  ๓
             ในอัตถิปัจจัย	มี "  ๗
             ในนัตถิปัจจัย	มี "  ๔
             ในวิคตปัจจัย  	มี "  ๔
             ในอวิคตปัจจัย	มี "  ๗.
       การจำแนกรายละเอียดในปัจจนียะ พึงจำแนกเหมือนกับทัสสนทุกะ แม้การนับ ๓
อย่าง ก็พึงนับอย่างนี้.
ภาวนาทุกะ จบ


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ บรรทัดที่ ๙๗๘๑-๙๘๐๗ หน้าที่ ๓๘๓-๓๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=43&A=9781&Z=9807&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=601&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=601&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=43&item=601&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=601&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=601              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :