͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻ   ѡ   ѡѹ 
ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ()
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ 
Ԫҹҵյ:  ڵ      Ԧҹ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ
Ҥҹ  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵ Թڹ
ڤڤչ  ໵    ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  
Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ     ҹҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
ҹҹ   Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ Ԫҹҵ ԯڰҹ 
ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯڰ Ҥҹ  Ԫҹҵ
   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ ͯڰڨ
໵    ؤڤ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ       ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڰڨ  ໵    ؤڤ
ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ Ҥҹ
 Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ
໵         ؤڤ    Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ԧҹ   Ԫҹҵ  ҹҹ 
Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
   ҹҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ  Ԫҹҵյ:
͹Ҥڤڤ  ҹҹ   Ԫҹҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
Ԧҹ   Ԫҹҵ   ԯڰҹ   ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ: ͯڰ Ԧҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
   Ԫҹҵ   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڰڨ  ໵
  ؤڤ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
     Ԧҹ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ
ͯڰڨ ໵  ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ     Ԧҹ   Ԫҹҵ
 Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
Ԧҹ   Ԫҹҵ     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ     Ԧҹ   Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯڰҹ 
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ͯڰ ҹҹ  Ԫҹҵ
   ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ ͤڤڤڤԭڨ ͯڰڨ
໵  ؤڤ ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ        ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ ԨԡԨکҹ 
Ԫҹҵ     ҹҹ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
ͯڰڨ ໵  ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ     ҹҹ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ 
   Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ҹҹ Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []   ԯڰҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ 
Ԫҹҵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
ԯڰҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ Ҥҹ 
Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
   Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ ͯڰڨ
໵    ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ
Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
  ԨԡԨکҹ    Ԫҹҵյ:  ͯڰ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͤڤڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ
ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ 
Ԫҹҵյ:  ڵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵ Թڹ
ڤڤչ   ໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
     ҹҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҹҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ԯڰҹ   ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ: ͯڰ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ
   Ԫҹҵ   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڰڨ  ໵
  ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ       ԨԡԨکҹ
   Ԫҹҵ      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
     Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڰڨ  ໵    ؤڤ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ 
Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ     Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:
ͤڤڤڤ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
Ԫڪҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ͯڰ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչڨ ͯڰڨ
໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ
ԨԡԨکҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
ҹҹ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ
໵    ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ 
     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ
Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:
ڵ        ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ 
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ    ҹҹ 
Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵  
ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵյ:  ͯڰ
Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ        ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ      Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչڨ
ͯڰڨ  ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ 
Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ     Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
ͯڰ  Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ     Ԫҹҵ       ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ
 Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ
     Ԧҹ   Ԫҹҵ ٻҵ ٻҵ
ͻһ   Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   Ԧҹ Ԫҹҵ Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ   Ԧҹ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ 
Ҥҹ  Ԫҹҵ    ҹҹ  Ԫҹҵ
ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ  Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  Ҥҹ 
Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   {.}     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ
ٻҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
 Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ   Ҥҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ҵ 
Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ
ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ 
Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ
 Ԧҹ  Ԫҹҵ    ҹҹ Ԫҹҵ
ͻһ   Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ 
Ԫҹҵ     ҹҹ  Ԫҹҵ Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ءڢ Ƿ  ҹҹ  Ԫҹҵ
   Ԧҹ  Ԫҹҵ ͻһ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ    Ԧҹ
 Ԫҹҵ  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԧҹ
 Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ   Ԧҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   {.}   Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  
Ԫҹҵ      Ҥҹ  Ԫҹҵ ҵ
  Ƿ  ͻһ   Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
  Ԫҹҵ    Ԧҹ    Ԫҹҵյ:  ءڢ
Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ  ҵ   Ƿ  ͻһ  
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ҵ
   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ԧҹ
 Ԫҹҵ    Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ԧҹ Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []   ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯڰҹ 
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ءڢ Ƿ  ҹҹ
 Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ
  Ԫҹҵյ: ڵ   ҹҹ  Ԫҹҵ 
Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ҵ
 Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ 
Ԫҹҵ   Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ
 ҹҹ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
ͻһ    ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԫڪҹ   Ԫҹҵ
 ҹҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԯڰҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
 ԯڰҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ Ԫҹҵ
  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ
  Ҥҹ   Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ 
Ԫҹҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵյ:  ҵ  Ƿ  Ҥҹ 
Ԫҹҵ      Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ͻһ
 Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
  Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ 
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ҹҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ     
ҹҹ    Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  ҹҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
ͻһ   ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   {.}     Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  Ҥҹ Ԫҹҵյ: ٻҵ ٻҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ        Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:
ءڢ   Ƿ     Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ ٻҵ 
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ     
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ        ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ڵ    
Ҥҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
  Ԧҹ   Ԫҹҵ ҵ  Ƿ 
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ     
Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͻһ 
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:
ڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ Ԫҹҵ
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ءڢ  Ƿ  
Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ
   Ԧҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ
ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ       Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͻһ  
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ 
Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ     Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
Ԧҹ   Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ Ƿ
  Ҥҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
    Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ  
Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
    Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
  Ԧҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤ   ໵     ؤڤ   ʾھڶ
Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
ҹҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ  
Ԫҹҵ     ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ
ءڢ  Ƿ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ
    Ԫҹҵ    ҹҹ­ڨ       Ԫҹҵ
Թڹ   ڤڤչ  ໵    ؤڤ  ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
    ҹҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
  ҹҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
ͻһ   ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯڰ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
ؤڤ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڰڨ
໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ Ԫҹҵ ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڰڨ
໵   ؤڤ ʾھڶ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
  Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ ͻһ
    Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
    Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
  Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
ͻһ   Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
Ƿ  ٻҵ  ٻҵ      Ҥҹ
 Ԫҹҵ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ͻһ       Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ      Ԫڪҹ  Ԫҹҵ 
  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ҵ
 Ƿ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵ   
Ҥҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵
   ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []    Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
  Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ    Ƿ
ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵ  
  ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ
ͻһ     Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
     ҹҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ  
ҹҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
ͻһ     ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ԧҹ Ԫҹҵ  ԯڰҹ 
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ: ͯڰ ҵ  Ƿ
ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵ  
   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤԭڨ    ͯڰڨ    ໵    
ؤڤ  ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
  Ԧҹ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ
Ƿ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ    
Ԧҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ
ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ԧҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ٻҵ ٻҵ  
Ԧҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ  
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
Ҥҹ   Ԫҹҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵյ:
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ
 Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ԧҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ
ٻҵ  Ԧҹ Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ ؤڤ ͻһ  Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
ʾھڶ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
    Ԫڪҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ  
Ԫڪҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
ͻһ    Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []    ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯڰҹ
  ԨԡԨکҹ    Ԫҹҵյ:  ͯڰ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ҹҹ 
Ԫҹҵ       ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
ؤڤ  ͻһ     ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ  ͯڰڨ
໵   ؤڤ  ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ
 ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}     ҹҹ  Ԫҹҵ  
Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ      
Ҥҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵյ:
ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ   Ҥҹ
 Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ءڢ  Ƿ  ͻһ      Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ
໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   ҹҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ءڢ Ƿ  ҹҹ
 Ԫҹҵ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ͻһ    ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ ໵  ؤڤ ʾھڶ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ  
     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԯڰҹ Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ:  ڵ       ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ  ԯڰҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  
Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ ͻһ
  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ
ͤڤڤڤԭڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
    Ҥҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ:  ͯڰ  ҵ   Ƿ ٻҵ
ٻҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵ    
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ  
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ
ͤڤڤڤԭڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ:
ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ 
ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ       Ԫڪҹ 
Ԫҹҵ   ؤڤ  ͻһ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ͯڰ  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ 
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []     Ҥҹ  Ԫҹҵ  
Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
Ƿ    Ҥҹ  Ԫҹҵ    
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ͻһ  
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ
ͤڤڤڤ  ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
  ҹҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ҵ 
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ        ҹҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ͻһ
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչ  ໵  
ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ        ҹҹ
 Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ:
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     ҹҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ԧҹ
  Ԫҹҵ    ؤڤ  ҵ   Ƿ
   ҹҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
  Ҥҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ  ٻҵ
ٻҵ  ͻһ     ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ ڤڤչ
໵      ؤڤ   ʾھڶ   ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
  ԯڰҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯڰ
ҵ Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
 ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
   Ԧҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ҵ
 Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
    Ҥҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ҵ Ƿ
ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ      Ҥҹ
  Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  
Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ   
Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ    
Ԧҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
   Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ ڤڤչ
໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
ҵ     Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ   
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ 
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹڵ       Ԫڪҹ  Ԫҹҵ
    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ      Ԧҹ 
Ԫҹҵ   ؤڤ  ҵ   Ƿ  
Ԫڪҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ      
Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   ԯڰҹ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:
ͯڰ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  
Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ͻһ        Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ  
Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ     
ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  
Ԫҹҵ     Ԧҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ
ҵ   Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
    ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ ͤڤڤڤ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
  ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ
ͻһ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ
ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ         Ҥҹ  Ԫҹҵ
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ:
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
   Ԧҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ҵ
 Ƿ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ       Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ҵ  
Ƿ    Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        ҹҹ   Ԫҹҵ
 ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչ  ໵  
ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ    Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
     Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ 
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
ڵ         ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ
   Ԫҹҵյ:   ͹Ҥڤڤ   ءڢ   Ƿ
     ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ
 ؤڤ ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ   
   Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
  Ԫҹҵ ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ
ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ    Ԫҹҵ        ҹҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ 
  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ
ͯڰڨ    ໵       ؤڤ   ʾھڶ
ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ      
Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
ͯڰ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
     Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ        ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ؤڤ  ͻһ 
  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  
Ԫҹҵ      Ԧҹ  Ԫҹҵ ǻؤڤ
ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
   Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
ٻҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ҵ  
Ƿ    Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ͻһ
    Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵
  ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹڵ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ءڢ Ƿ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչڨ
ͯڰڨ    ໵       ؤڤ   ʾھڶ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
    Ԫڪҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹҵյ:   ͯڰ   ҵ    Ƿ
ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ  
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
  ؤڤ ҵ  Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ       Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ  ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ
ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ ԯڰҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []  *-  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
   Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ ءڢ
Ƿ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
    Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ͻһ
     Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ
໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͯڰ  ҵ   Ƿ ٻҵ
ٻҵ        Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
    ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
ؤڤ  ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ
@ԧö: * ͧҡŢ []-[] 㹩ѺѰҴ
Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ
ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ
ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵ 
ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
ԯڰҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڰڨ  ໵   ؤڤ
ʾھڶ   Ԫڪҹ­ڨ     Ԫҹڵ   Ҥҹ­ڨ
Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯڰҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
                     ԭڭ ԯڰԵ 
                      -------


ͤûԮѺҺѡ ˹ҷ -. https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=38&item=1453&items=43 ҹͧ [Ţ] ࡳ觢 :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=38&item=1453&items=43&mode=bracket ҹºûԮѺҺѡѹ :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=1453&items=43 ҹºûԮѺǧ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1453&items=43 ֡öҹ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1453 úѭûԮ https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س [email protected]