͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻ   ѡ   ѡѹ 
ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ Թ»Ԯ Թ.
                  دڰҹ
   []  ͵ڶһڵ  ͨԵڵ  һڪ  ʨԵڵ دڰҵ
͵ڶһڵ  ʨԵڵ  һڪ  ͨԵڵ  دڰҵ  ͵ڶһڵ
ͨԵڵ  һڪ  ͨԵڵ  دڰҵ  ͵ڶһڵ  ʨԵڵ
һڪ  ʨԵڵ  دڰҵ   ͵ڶһڵ  ŨԵ һڪ
ŨԵ  دڰҵ  ͵ڶһڵ  ŨԵ  һڪ  ͡ŨԵ
دڰҵ  ͵ڶһڵ  ŨԵ  һڪ  ;ҡԵ  دڰҵ
͵ڶһڵ  ͡ŨԵ  һڪ  ŨԵ  دڰҵ  ͵ڶһڵ
͡ŨԵ   һڪ   ͡ŨԵ   دڰҵ   ͵ڶһڵ
͡ŨԵ  һڪ  ;ҡԵ  دڰҵ   ͵ڶһڵ
;ҡԵ   һڪ   ŨԵ   دڰҵ   ͵ڶһڵ
;ҡԵ   һڪ   ͡ŨԵ   دڰҵ  ͵ڶһڵ
;ҡԵ һڪ ;ҡԵ دڰҵ 
   []   Ҫԡ   دڰ  دڰҵ 
  Ҫԡ  ࡹ  دڰ๹  دڰҵ   
Եڵ   دڰҵ   Ҩ   ص  Ҫԡ  
دڰ  دڰҵ    ص  Ҫԡ   دڰ
دڰҵ      Եڵ   دڰҵ  Ҩ
  Ҩ   Եڵ  دڰҵ    
  Ҩ   Եڵ   دڰҵ   Ҫԡ 
دڰ  دڰҵ   Ҫԡ  دڰ دڰҵ
    Եڵ  دڰҵ  Ҩ  Ҩ
  Եڵ   دڰҵ       Ҩ
  Եڵ   دڰҵ   صڶ Ҫԡ  دڰ
دڰҵ   صڶ  Ҫԡ   دڰ دڰҵ 
   Եڵ   دڰҵ  Ҩ  Ҩ 
Եڵ   دڰҵ       Ҩ 
Եڵ دڰҵ 
            ڵ Ҫԡ ԯڰԵ 
   []  ػڡԵ  ب  ਹڵ ʧڦҷ 
دڰ   دڰҵ    ػڡԵ  ب  ਹڵ
ʧڦҷ  ࡹ دڰ๹ دڰҵ   Եڵ 
دڰҵ Ҩ 
   {.}  ҵؤ  ʷڸ  ʤڤ  һڪڵ
ʧڦҷ    دڰ  دڰҵ    ҵؤ
ʷڸ  ʤڤ  һڪڵ  ʧڦҷ ࡹ دڰ๹
دڰҵ  Եڵ دڰҵ Ҩ 
   {.}  ҵؤ دڰ Ҩ ʹڵ ʧڦҷ
  دڰ  دڰҵ   ҵؤ  دڰ  Ҩ
ʹڵ  ʧڦҷ  دڰ دڰҵ  
  Եڵ   دڰҵ   Ҩ  Ҩ  Եڵ
  دڰҵ        Ҩ  Եڵ
 دڰҵ 
   {.}  ҵؤ  ʹڵ  ͵ڵԨ  dzڳ
ʹڵ  ʧڦҷ  دڰ دڰҵ  ҵؤ
ʹڵ   ͵ڵԨ  dzڳ  ʹڵ  ʧڦҷ
 دڰ دڰҵ 
   {.}  ʭڨԵڵ   һڪڵ   ʧڦҷ
   دڰ  دڰҵ    ʭڨԵڵ  һڪڵ
ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ    دڰҵ
  Ҩ   Եڵ   Ҩ  دڰҵ   
  Եڵ      Ҩ  دڰҵ  Եڵ
    Եڵ  دڰҵ  Ҩ  Ҩ
  Եڵ   دڰҵ       Ҩ
 Եڵ دڰҵ 
   {.}  ʭڭҨԡ  د  ໹ڵ  ʧڦҷ
  دڰ  دڰҵ   ʭڭҨԡ  د ໹ڵ
ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ   š 
໹ڵ ʧڦҷ دڰ دڰҵ 
   {.}  š   ໹ڵ ʧڦҷ 
دڰ  دڰҵ   ԡڢ ࡹ Ҫࡹ 
͹طڸʹڵ ʧڦҷ دڰ دڰҵ 
   {.}  ԡڢ    ࡹ    Ҫࡹ
     ͹طڸʹڵ     ʧڦҷ     
دڰ  دڰҵ    ԡڢ  ͭڭҤ  ͸ԡó
ԭڨ   ڵ ػҷ Ҫࡹ  ͹طڸʹڵ
ʧڦҷ دڰ دڰҵ 
   {.}  ԡڢ ͭڭҤ ͸ԡó ԭڨ  ڵ
ػҷ  Ҫࡹ   ͹طڸʹڵ  ʧڦҷ  
دڰ دڰҵ 
   {.}  ʧڦ  ԡڢ  ǵ  ʹ
ڻԹʪڪڵ  ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ  
ʧڦ  ԡڢ  ǵ  ʹ  ڻԹʪڪڵ
ʧڦҷ  ࡹ دڰ๹ دڰҵ   Ҩ 
Եڵ دڰҵ 
   {.}  ҹǵڵҹ  ԡڢٹ  ǵ ʹ
ڻԹʪڪڵҹ  ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ  
ҹǵڵҹ  ԡڢٹ  ǵ  ʹ  ڻԹʪڪڵҹ
ʧڦҷ ࡹ دڰ๹ دڰҵ  Ҩ Եڵ
 دڰҵ 
   {.}  ؾھ  ԡڢ  ǵ  ʹ
ڻԹʪڪڵ  ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ  
ؾھ  ԡڢ  ǵ  ʹ  ڻԹʪڪڵ
ʧڦҷ  ࡹ دڰ๹ دڰҵ   Ҩ 
Եڵ دڰҵ 
   {.}  ŷʡ  ԡڢ  ǵ  ʹ
ڻԹʪڪڵ  ʧڦҷ   دڰ  دڰҵ  
ŷʡ ԡڢ ǵ
ʹ  ڻԹʪڪڵ  ʧڦҷ  ࡹ دڰ๹
دڰҵ  Ҩ Եڵ دڰҵ 
             ʧڦҷ ԯڰԵ 
   []   ͹ҷ Ԩڨ ط بڨ  
     ùڵ ءڡ  دڰ دڰҵ 
͹ҷ  Ԩڨ  ط  بڨ       
ùڵ  ءڡ  ࡹ  دڰ๹  دڰҵ   
Եڵ دڰҵ Ҩ 
               ʢ ԯڰԵ 
   []  ڵ Ҫԡ  دڰ دڰ˹ڵ 
ڵ  Ҫԡ   دڰ  دڰ˹ڵ   
  Եڵ   دڰ˹ڵ  Ҩ  Ҩ  Եڵ
  دڰ˹ڵ       Ҩ  Եڵ
 دڰ˹ڵ 
   []   ʧڦҷ  دڰ دڰ˹ڵ 
  ʧڦҷ   دڰ  دڰ˹ڵ   
دڰ˹ڵ   Ҩ   Եڵ   Ҩ  دڰ˹ڵ
     Եڵ    Ҩ  دڰ˹ڵ
  Եڵ        Եڵ    دڰ˹ڵ
  Ҩ   Ҩ  Եڵ  دڰ˹ڵ  
  Ҩ Եڵ دڰ˹ڵ 
   []   ͹µ   دڰ  دڰ˹ڵ 
  ͹µ   دڰ  دڰ˹ڵ     
Եڵ   دڰ˹ڵ   Ҩ   Ҩ  Եڵ
  دڰ˹ڵ       Ҩ  Եڵ
 دڰ˹ڵ 
   []   ʤڤ ҨԵڵ دڰ دڰ˹ڵ 
 ʤڤ ҨԵڵ  دڰ دڰ˹ڵ  
دڰ˹ڵ  Ҩ  Եڵ  Ҩ دڰ˹ڵ 
 Եڵ   Ҩ دڰ˹ڵ Եڵ 
 Եڵ  دڰ˹ڵ Ҩ Ҩ Եڵ دڰ˹ڵ
   Ҩ Եڵ دڰ˹ڵ 
   []  ǹص ҨԵڵ  دڰ دڰ˹ڵ 
ǹص  ҨԵڵ   دڰ  دڰ˹ڵ   
دڰ˹ڵ   Ҩ   Եڵ   Ҩ  دڰ˹ڵ
   Եڵ    Ҩ  دڰ˹ڵ 
Եڵ     Եڵ  دڰ˹ڵ  Ҩ 
Ҩ     Եڵ     دڰ˹ڵ     
  Ҩ Եڵ دڰ˹ڵ 
   []  ڵ үʷ  دڰ دڰ˹ڵ 
ڵ   үʹ      دڰ   دڰ˹ڵ
   دڰ˹ڵ   Ҩ  Եڵ  
  Ҩ   دڰ˹ڵ  Եڵ    Եڵ
 دڰ˹ڵ  Ҩ    Ҩ  Եڵ 
دڰ˹ڵ 
   []  ڨʵڵ ʢ  دڰ دڰ˹ڵ 
ڨʵڵ  ʢ   دڰ  دڰ˹ڵ   
  Եڵ   دڰ˹ڵ  Ҩ  Ҩ  Եڵ
  دڰ˹ڵ       Ҩ  Եڵ
 دڰ˹ڵյ - 
                 دڰҹ ԯڰԵ 
                   طڷҹ
   []  ͨԵڵ -     دڰҹڨ ʾھ
        ¶Ҹ ¹    ذҹ Ԫҹҵ 
                ------------------
@ԧö: . Եʷ ڶ  . ͨԵڵ 


ͤûԮѺҺѡ ˹ҷ -. https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1230&items=12 ҹͧ [Ţ] ࡳ觢 :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1230&items=12&mode=bracket ҹºûԮѺҺѡѹ :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1230&items=12 ҹºûԮѺǧ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1230&items=12 ֡öҹ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1230 úѭûԮ https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س [email protected]