ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑ อภิ. ธมฺมสงฺคณิ

   [๑๓]  กิเลสา  ธมฺมา โนกิเลสา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
อสงฺกิเลสิกา  ธมฺมา  สงฺกิลิฏฺฐา  ธมฺมา  อสงฺกิลิฏฺฐา  ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  กิเลสวิปฺปยุตฺตา  ธมฺมา กิเลสาเจว ธมฺมา
สงฺกิเลสิกาจ  สงฺกิเลสิกาเจว ธมฺมา โนจกิเลสา กิเลสาเจว ธมฺมา
สงฺกิลิฏฺฐาจ  สงฺกิลิฏฺฐาเจว  ธมฺมา  โนจกิเลสา กิเลสาเจว ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺตาจ กิเลสสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจกิเลสา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
โข ปน ธมฺมา สงฺกิเลสิกาปิ อสงฺกิเลสิกาปิ ฯ
                    กิเลสโคจฺฉกํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๖. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=106&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=106&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=13&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=13              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=13              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่