ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    นอญฺญมญฺญมูลกํ
   [๖๙๙]  นอญฺญมญฺญปจฺจยา นเหตุยา เอกาทส ... นอารมฺมเณ
เอกาทส  นอธิปติยา  เอกาทส  นอนนฺตเร  เอกาทส  นสมนนฺตเร
เอกาทส  นสหชาเต  เอกาทส  นนิสฺสเย  เอกาทส  นอุปนิสฺสเย
เอกาทส  นปุเรชาเต  เอกาทส นปจฺฉาชาเต เอกาทส นอาเสวเน
เอกาทส  นกมฺเม เอกาทส นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส
นอินฺทฺริเย เอกาทส นฌาเน เอกาทส นมคฺเค เอกาทส นสมฺปยุตฺเต
เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา เอกาทส
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ
   [๗๐๐]  นอญฺญมญฺญปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติยา เอกาทส ... นอนนฺตเร เอกาทส นสมนนฺตเร เอกาทส
นสหชาเต  เอกาทส  นนิสฺสเย  เอกาทส  นอุปนิสฺสเย  สตฺต
นปุเรชาเต  เอกาทส  นปจฺฉาชาเต เอกาทส นอาเสวเน เอกาทส
นกมฺเม เอกาทส นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส นอินฺทฺริเย
เอกาทส  นฌาเน  เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต
เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา เอกาทส
โนวิคเต เอกาทส โนอวิคเต นว ฯ
   [๗๐๑]  นอญฺญมญฺญปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา
นนิสฺสเย   เอกาทส  ...  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต
เอกาทส  นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม เอกาทส
นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส นอินฺทฺริเย เอกาทส นฌาเน
เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต
นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  เอกาทส  โนวิคเต  เอกาทส
โนอวิคเต นว ฯ สงฺขิตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๓๕-๒๓๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4707&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4707&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=699&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=94              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=699              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com