ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ วินย. ปริวาโร

   [๘๙๒]  สมถา สมถสฺส สาธารณา สมถา สมถสฺส อสาธารณา
สิยา สมถา สมถสฺส สาธารณา สิยา สมถา สมถสฺส อสาธารณา ฯ
กถํ  สิยา  สมถา  สมถสฺส  สาธารณา กถํ สิยา สมถา สมถสฺส
อสาธารณา  ฯ  เยภุยฺยสิกา  สมฺมุขาวินยสฺส  สาธารณา สติวินยสฺส
อมูฬฺหวินยสฺส   ปฏิญฺญาตกรณสฺส   ตสฺสปาปิยสิกาย  ติณวตฺถารกสฺส
อสาธารณา  ฯ  สติวินโย  สมฺมุขาวินยสฺส  สาธารโณ อมูฬฺหวินยสฺส
ปฏิญฺญาตกรณสฺส   ตสฺสปาปิยสิกาย   ติณวตฺถารกสฺส  เยภุยฺยสิกาย
อสาธารโณ ฯ
   {๘๙๒.๑}  อมูฬฺหวินโย สมฺมุขาวินยสฺส สาธารโณ ปฏิญฺญาตกรณสฺส
ตสฺสปาปิยสิกาย ติณวตฺถารกสฺส เยภุยฺยสิกาย สติวินยสฺส อสาธารโณ ฯ
ปฏิญฺญาตกรณํ  สมฺมุขาวินยสฺส สาธารณํ ตสฺสปาปิยสิกาย ติณวตฺถารกสฺส
เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส  อมูฬฺหวินยสฺส อสาธารณํ ฯ ตสฺสปาปิยสิกา
สมฺมุขาวินยสฺส  สาธารณา  ติณวตฺถารกสฺส  เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส
อมูฬฺหวินยสฺส   ปฏิญฺญาตกรณสฺส  อสาธารณา  ฯ  ติณวตฺถารโก
สมฺมุขาวินยสฺส  สาธารโณ  เยภุยฺยสิกาย  สติวินยสฺส  อมูฬฺหวินยสฺส
ปฏิญฺญาตกรณสฺส    ตสฺสปาปิยสิกาย    อสาธารโณ    ฯ
เอวํ  สิยา  สมถา  สมถสฺส  สาธารณา  เอวํ  สิยา  สมถา
สมถสฺส อสาธารณา ฯ
         สมถา สมถสฺส สาธารณวารํ นิฏฺฐิตํ นวมํ ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๒๖๕-๒๖๖. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5382&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5382&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=892&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=71              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=892              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]