ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกปิฏฐิทุกะ
[๑๑๔] เหตุทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๕] เหตุภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๖] เหตุทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๗] เหตุภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุนภาวนายปหาตัพพเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๘] เหตุสวิตักกธรรม อาศัยเหตุสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุอวิตักกธรรม อาศัยเหตุอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๙] เหตุสวิจารธรรม อาศัยเหตุสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๙ นัย เหตุอวิจารธรรม อาศัยเหตุอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๒๐] อาศัยเหตุสัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุสุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนสุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุกามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนกามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอนิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุสอุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุอนุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยเหตุสรณธรรม ฯลฯ [๑๒๑] เหตุอรณธรรม อาศัยเหตุอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกปิฏฐิทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๖๙๑-๑๖๗๔๒ หน้าที่ ๖๙๖-๖๙๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16691&Z=16742&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=16691&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=301              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3208              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11566              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11566              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com