ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
จูฬันตรทุกเหตุทุกะ
[๑๓๒] สัปปัจจัยเหตุธรรม อาศัยสัปปัจจัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สัปปัจจยนเหตุธรรม อาศัยสัปปัจจยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๓] สังขตเหตุธรรม อาศัยสังขตเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สังขตนเหตุธรรม อาศัยสังขตนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔] อนิทัสสนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๕] สัปปฏิฆเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สัปปฏิฆนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๖] อรูปีเหตุธรรม อาศัยอรูปีเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย รูปีนเหตุธรรม อาศัยรูปีนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๗] โลกิยเหตุธรรม อาศัยโลกิยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย โลกิยนเหตุธรรม อาศัยโลกิยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๓๘] อาศัยเกนจิวิญเญยยเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจินวิญเญยยเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจิวิญเญยยนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยเกนจินวิญเญยยนเหตุธรรม ฯลฯ
จูฬันตรทุกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๗๗๔-๑๖๘๐๔ หน้าที่ ๖๙๙-๗๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16774&Z=16804&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=16774&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=307              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3226              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11640              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11640              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com