ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาสวโคจฉกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙] อาศัยอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๐] อาศัยสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๑] อาศัยอาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๒] อาศัยอาสวสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสาสวโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๓] อาศัยอาสวสาสวสัมปยุตตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวอาสวสัมปยุตตนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสวสัมปยุตตโนอาสวนเหตุธรรม ฯลฯ [๑๔๔] อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตสาสวนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอาสววิปปยุตตอนาสวนเหตุธรรม ฯลฯ
อาสวโคจฉกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๐๕-๑๖๘๓๐ หน้าที่ ๗๐๑-๗๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16805&Z=16830&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=16805&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=308              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3233              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11669              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11669              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com