ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สอุตตรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗๙] กุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสอุตตร- *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๗๘๑] อกุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๘๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากตะ
สอุตตรทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๔๕๐-๙๔๗๔ หน้าที่ ๓๙๖-๓๙๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9450&Z=9474&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=9450&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=107              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1779              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6157              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6157              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com