ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

page1.

Suttantapitake dighanikayassa dutiyo bhago --------- mahavaggo namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mahapadanasuttam [1] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame karerikutikayam . athakho sambahulanam bhikkhunam pacchabhattam pindapatapatikkantanam karerimandalamale sannisinnanam sannipatitanam pubbenivasapatisamyutta dhammi katha udapadi itipi pubbenivaso itipi pubbenivasoti. {1.1} Assosi kho bhagava dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya tesam bhikkhunam imam kathasallapam . athakho bhagava utthayasana yena karerimandalamalo tenupasankami upasankamitva pannattasane nisidi . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati . evam vutte te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam karerimandalamale sannisinnanam sannipatitanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Pubbenivasapatisamyutta dhammi katha udapadi itipi pubbenivaso itipi pubbenivasoti ayam kho no bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti . iccheyyatha no tumhe bhikkhave pubbenivasapatisamyuttam dhammim katham sotunti . etassa bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava pubbenivasapatisamyuttam dhammim katham kareyya bhagavato vacanam 1- sutva bhikkhu dharessantiti . Tenahi bhikkhave sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. {1.2} Bhagava etadavoca ito so bhikkhave ekanavuto kappo 2- yam vipassi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . ito so bhikkhave ekatimso kappo 3- yam sikhi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . tasmimyeva kho bhikkhave ekatimse kappe vessabhu bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe kakusandho bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe konagamano bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe kassapo bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . Imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe aham etarahi araham sammasambuddho loke uppanno. [2] Vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho khattiyo @Footnote: 1 Ma. vacanantipadam na dissati. 2 Po. Ma. ekanavutikappe. 3 Po. Ma. ekatimsakappe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Jatiya ahosi khattiyakule udapadi . sikhi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosi khattiyakule udapadi . Vessabhu bhikkhave bhagava araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosi khattiyakule udapadi . kakusandho bhikkhave bhagava araham sammasambuddho brahmano jatiya ahosi brahmanakule udapadi . konagamano bhikkhave bhagava araham sammasambuddho brahmano jatiya ahosi brahmanakule udapadi . kassapo bhikkhave bhagava araham sammasambuddho brahmano jatiya ahosi brahmanakule udapadi . aham bhikkhave etarahi araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosim khattiyakule uppanno. [3] Vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi . sikhi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi . vessabhu bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi . kakusandho bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kassapo gottena ahosi . konagamano bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kassapo gottena ahosi . Kassapo bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kassapo gottena ahosi . aham bhikkhave etarahi araham sammasambuddho gotamo gottena ahosim. [4] Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Asitivassasahassani ayuppamanam ahosi . sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa sattativassasahassani ayuppamanam ahosi . vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa satthivassasahassani ayuppamanam ahosi . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa cattalisavassasahassani ayuppamanam ahosi . konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa timsavassasahassani ayuppamanam ahosi . kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa visativassasahassani ayuppamanam ahosi . Mayham bhikkhave etarahi appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo. [5] Vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho pataliya mule abhisambuddho . sikhi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho pundarikassa mule abhisambuddho . vessabhu bhikkhave bhagava araham sammasambuddho salassa mule abhisambuddho . kakusandho bhikkhave bhagava araham sammasambuddho sirisassa mule abhisambuddho . Konagamano bhikkhave bhagava araham sammasambuddho udumbarassa mule abhisambuddho . Kassapo bhikkhave bhagava araham sammasambuddho nigrodhassa mule abhisambuddho . aham bhikkhave etarahi araham sammasambuddho assatthassa mule abhisambuddho. [6] Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Khandatissam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa abhibhusambhavam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa sonuttaram 1- nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa vidhurasanjivam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa bhiyyosuttaram nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tissabharadvajam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . mayham bhikkhave etarahi sariputtamoggallanam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam. [7] Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi atthasatthibhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani . Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam. {7.1} Sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani @Footnote: 1 Ma. Yu. sonuttaram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Eko savakanam sannipato ahosi sattatibhikkhusahassani . sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam. {7.2} Vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani eko savakanam sannipato ahosi sattatibhikkhusahassani eko savakanam sannipato ahosi satthibhikkhusahassani . vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam. {7.3} Kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi cattalisabhikkhusahassani . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam. {7.4} Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi timsabhikkhusahassani . Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam. {7.5} Kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa eko savakanam sannipato ahosi visatibhikkhusahassani . kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam . mayham bhikkhave etarahi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Eko savakanam sannipato ahosi addhatelasani bhikkhusatani . Mayham bhikkhave ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam. [8] Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa asoko nama bhikkhave upatthako ahosi aggupatthako . sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa khemankaro nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako . vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa upasanto 1- nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa vuddhijo 2- nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako . Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa sotthijo nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako . kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa sabbamitto nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako . mayham bhikkhave etarahi anando nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako. [9] Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa bandhuma 3- nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata ahosi janetti 4- bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani ahosi. {9.1} Sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa @Footnote: 1 Yu. upasannako. 2 Ma. Yu. buddhijo. 3 Po. bandhumo. 4 Ma. janetti. @ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Aruno nama raja pita ahosi pabhavati nama devi mata ahosi janetti arunassa ranno arunavati nama nagaram rajadhani ahosi. {9.2} Vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa suppatito nama raja pita ahosi yasavati nama devi mata ahosi janetti suppatitassa ranno anomam nama nagaram rajadhani ahosi. {9.3} Kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa aggidatto nama brahmano pita ahosi visakha nama brahmani mata ahosi janetti . tena kho pana bhikkhave samayena khemo nama raja ahosi khemassa ranno khemavati nama nagaram rajadhani ahosi. {9.4} Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa yannadatto nama brahmano pita ahosi uttara nama brahmani mata ahosi janetti. Tena kho pana bhikkhave samayena sobho nama raja ahosi sobhassa ranno sobhavati nama nagaram rajadhani ahosi. {9.5} Kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa brahmadatto nama brahmano pita ahosi dhanavati nama brahmani mata ahosi janetti . tena kho pana bhikkhave samayena kimki 1- nama raja ahosi kimkissa ranno baranasi nama nagaram rajadhani ahosi. {9.6} Mayham bhikkhave etarahi suddhodano nama raja pita ahosi maya 2- nama devi mata ahosi janetti kapilavatthum nama nagaram rajadhani ahositi . idamavoca bhagava idam @Footnote: 1 Ma. kiki. 2 Po. mahamaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Vatvana sugato utthayasana viharam pavisi. [10] Athakho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato ayamantarakatha udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata yatra hi nama tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarissati namatopi anussarissati gottatopi anussarissati ayuppamanatopi anussarissati savakayugatopi anussarissati savakasannipatatopi anussarissati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama te bhagavanto ahesum itipi evamgotta te bhagavanto ahesum itipi evamsila te bhagavanto ahesum itipi evamdhamma te bhagavanto ahesum itipi evampanna te bhagavanto ahesum itipi evamvihari te bhagavanto ahesum itipi evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti. {10.1} Kim nu kho avuso tathagatasseva nu kho esa dhammadhatu suppatividdha yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama. Evamgotta. Evamsila . evamdhamma . evampanna . evamvihari . evamvimutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Te bhagavanto ahesum itipiti udahu devata tathagatassa etamattham arocesum yena tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama . evamgotta . Evamsila. Evamdhamma . evampanna . evamvihari . evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti . ayanca hi 1- tesam bhikkhunam antarakatha vippakata hoti. [11] Athakho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena karerimandalamalo tenupasankami upasankamitva pannatte asane nisidi . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati. {11.1} Evam vutte te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante amhakam acirapakkantassa bhagavato ayamantarakatha udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata yatra hi nama tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarissati namatopi anussarissati gottatopi anussarissati ayuppamanatopi anussarissati savakayugatopi anussarissati savakasannipatatopi @Footnote: 1 Ma. Yu. hidam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Anussarissati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi .pe. Evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti . kim nu kho avuso tathagatasseva nu kho esa dhammadhatu suppatividdha yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama . Evamgotta . evamsila . evamdhamma . evampanna. Evamvihari. Evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti udahu devata tathagatassa etamattham arocesum yena tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi .pe. savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama .pe. Evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti ayam kho no bhante antarakatha vippakata [1]- atha bhagava anuppattoti. {11.2} Tathagatassevesa bhikkhave dhammadhatu suppatividdha yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati @Footnote: 1 Ma. hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama .pe. evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti devatapi tathagatassa etamattham arocesum yena tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi .pe. savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama .pe. evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti. {11.3} Iccheyyatha no tumhe bhikkhave bhiyyoso mattaya pubbenivasapatisamyuttam dhammim katham sotunti . etassa bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava bhiyyoso mattaya pubbenivasapatisamyuttam dhammim katham kareyya bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti. Tenahi bhikkhave sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca {11.4} ito so bhikkhave ekanavuto 1- kappo yam vipassi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosi khattiyakule udapadi . Vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi . vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa asitivassasahassani ayuppamanam ahosi . vipassi bhikkhave bhagava araham sammasambuddho pataliya mule abhisambuddho . vipassissa @Footnote: 1 Ma. ekanavutikappe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa khandatissam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam . vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi atthasatthibhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani . vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam . vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako. Vipassissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa bandhuma nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata ahosi janetti bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani ahosi. [12] Athakho bhikkhave vipassi bodhisatto tusita kaya cavitva sato sampajano matu kucchim okkami. Ayamettha dhammata. [13] Dhammata eka bhikkhave yada bodhisatto tusita kaya cavitva matu kucchim okkamati . atha sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya appamano olaro 1- obhaso loke patubhavati atikkammeva 2- devanam devanubhavam . yapi ta lokantarika agha asamvuta [3]- andhakaratimisa @Footnote: 1 Yu. ularo. ito param idisameva. 2 Yu. atikkamma. ito param idisameva. 3 Ma. @3 Ma. Yu. andhakara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Yatthapime candimasuriya evammahiddhika evammahanubhava abhaya nanubhonti tatthapi appamano olaro obhaso patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam . yepi tattha satta upapanna tepi tenobhasena annamannam sanjananti annepi kira bho santi satta idhupapannati . ayanca dasasahassi lokadhatu sankampati sampakampati sampavedheti appamano ca olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam. Ayamettha dhammata. [14] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim okkanto hoti cattaro [1]- devaputta catuddisam 2- rakkhaya upagacchanti ma nam bodhisattam va bodhisattamataram va manusso va amanusso va koci [3]- vihethesiti. Ayamettha dhammata. [15] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim okkanto hoti pakatiya silavati bodhisattamata hoti virata panatipata virata adinnadana virata kamesumicchacara virata musavada virata suramerayamajjapamadatthana. Ayamettha dhammata. [16] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim okkanto hoti na bodhisattamatu purisesu manasam uppajjati kamagunupasamhitam anatikkamaniya va 4- bodhisattamata hoti kenaci purisena rattacittena. Ayamettha dhammata. [17] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim @Footnote: 1 Ma. Yu. nam. 2 Ma. catuddisam. 3 Ma. Yu. va. 4 Ma. Yu. ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Okkanto hoti labhini bodhisattamata hoti pancannam kamagunanam . Sa pancahi kamagunehi samappita samangibhuta paricareti . Ayamettha dhammata. [18] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim okkanto hoti na bodhisattamatu kocideva abadho uppajjati sukhini bodhisattamata hoti akilantakaya bodhisattanca bodhisattamata tirokucchigatam passati sabbangapaccangam 1- ahinindriyam . seyyathapi bhikkhave maniveluriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno sabbakarasampanno tatrassa suttam avutam nilam va pitam va lohitakam 2- va odatam va pandusuttam va tamenam cakkhuma puriso hatthesu karitva paccavekkheyya ayam kho maniveluriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno sabbakarasampanno tatrassa 3- suttam avutam nilam va pitam va lohitakam va odatam va pandusuttam va evameva kho bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim okkanto hoti na bodhisattamatu kocideva abadho uppajjati sukhini bodhisattamata hoti akilantakaya bodhisattanca bodhisattamata tirokucchigatam passati sabbangapaccangam 1- ahinindriyam. Ayamettha dhammata. [19] Dhammata esa bhikkhave sattahajate bodhisatte bodhisattamata kalam karoti tusitam kayam upapajjati. Ayamettha dhammata. @Footnote: 1 Po. Yu. sabbangapaccangim. 2 Ma. Yu. lohitam. 3 Ma. Yu. tatridam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

[20] Dhammata esa bhikkhave yatha anna itthika nava va dasa va mase gabbham kucchina pariharitva vijayanti na hevam [1]- bodhisattamata vijayati . daseva masani bodhisattam bodhisattamata kucchina pariharitva vijayati. Ayamettha dhammata. [21] Dhammata esa bhikkhave yatha anna itthika nisinna va nipanna va vijayanti na hevam bodhisattam bodhisattamata vijayati thita ca bodhisattam bodhisattamata vijayati . ayamettha dhammata. [22] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati deva pathamam patigganhanti paccha manussa . ayamettha dhammata. [23] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati appatto ca 2- bodhisatto pathavim hoti cattaro nam devaputta patiggahetva matu purato thapenti attamana devi hohi mahesakkho te putto uppannoti. Ayamettha dhammata. [24] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati visado 2- va nikkhamati amakkhito uddena 3- amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asucina suddho visuddho . Seyyathapi bhikkhave maniratanam kasike vatthe nikkhittam neva maniratanam kasikam vattham makkheti napi kasikam vattham maniratanam makkheti tam @Footnote: 1 Ma. Yu. va.. 2 Po. visuddho. 3 Ma. Yu. udena. 4 Ma. Yu. visado.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Kissa hetu ubhinnam suddhatta evameva kho bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati visado 1- va nikkhamati amakkhito uddena 2- amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asucina suddho visuddho 3-. Ayamettha dhammata. [25] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati dve udakassa dhara antalikkha patubhavanti eka sitassa eka unhassa yena bodhisattassa udakakiccam karonti matu ca. Ayamettha dhammata. [26] Dhammata esa bhikkhave sampatijato bodhisatto samehi padehi patitthahitva uttarenabhimukho 4- sattapadavitiharena gacchati setamhi chatte anudhariyamane 5- sabba ca disa anuviloketi asabhinca vacam bhasati aggohamasmi lokassa jetthohamasmi lokassa setthohamasmi lokassa ayamantima me 6- jati natthidani punabbhavoti. Ayamettha dhammata. [27] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma nikkhamati atha sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya appamano olaro obhaso patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam . yapi ta lokantarika agha asamvuta [7]- andhakaratimisa yatthapime candimasuriya evammahiddhika evammahanubhava abhaya nanubhonti tatthapi appamano olaro @Footnote: 1 Po. visuddho. 2 Ma. Yu. udena. 3 Ma. Yu. visado. 4 Ma. uttarena mukho. @Yu. uttarabhimukho. 5 Yu. anuhiramane. 6 Ma. Yu. mesaddo natthi. @7 Ma. Yu. andhakara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Obhaso patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam . yepi tattha satta upapanna tepi tenobhasena annamannam sanjananti annepi kira bho santi satta idhupapannati . ayanca dasasahassi lokadhatu sankampati sampakampati sampavedheti appamano ca olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam. Ayamettha dhammata. [28] [1]- Jate kho pana bhikkhave vipassimhi kumare bandhumato ranno pativedesum putto te deva jato tam devo passatuti . Addasa kho bhikkhave bandhuma raja vipassim kumaram disva nemitte brahmane amantapetva etadavoca passantu bhonto nemitta brahmana kumaranti . addasamsu kho bhikkhave nam nemitta brahmana vipassim kumaram disva bandhumantam 2- rajanam etadavocum attamano deva hohi mahesakkho te [3]- putto uppanno labha te maharaja suladdhante maharaja yassa te kule evarupo putto uppanno ayam hi deva kumaro dvattimsamahapurisalakkhanehi samannagato yehi samannagatassa mahapurisassa dve va gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato tassimani sattaratanani bhavanti seyyathidam cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam gahapatiratanam parinayakaratanameva @Footnote: 1 Po. dhammata esa. 2 Yu. bandhumam. 3 Yu. dve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Sattamam parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana 1- so imam pathavim sagarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasati sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado. {28.1} Katamehi cayam deva kumaro dvattimsamahapurisalakkhanehi samannagato yehi samannagatassa mahapurisassa dve va gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato tassimani sattaratanani bhavanti seyyathidam cakkaratanam .pe. abhivijiya ajjhavasati sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado. [29] Ayam hi deva kumaro suppatitthitapado yampayam deva kumaro suppatitthitapado idampissa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati. Imassa deva kumarassa hetthapadatalesu cakkani jatani sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakaraparipurani yampi deva imassa kumarassa hetthapadatalesu cakkani jatani sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakaraparipurani idampissa 2- mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati. @Footnote: 1 parasenapamaddanatipi pathena bhavitabbam. 2 Ma. idampimassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Ayam hi deva kumaro ayatapanhi. Ayam hi deva kumaro dighanguli. Ayam hi deva kumaro mudutalanahatthapado 1-. Ayam hi deva kumaro jalahatthapado. Ayam hi deva kumaro ussankhapado. Ayam hi deva kumaro enijangho. Ayam hi deva kumaro thitako va anonamanto ubhohi panitalehi jannukani parimasati 2- parimajjati. Ayam hi deva kumaro kosohitavatthaguyho. Ayam hi deva kumaro suvannavanno kancanasannibhataco 3-. Ayam hi deva kumaro sukhumacchavi sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati 4-. Ayam hi deva kumaro ekekalomo ekekani lomani lomakupesu jatani. Ayam hi deva kumaro uddhaggalomo uddhaggani lomani jatani nilani anjanavannani kundalavattani dakkhinavattajatani. Ayam hi deva kumaro brahmujugatto. Ayam hi deva kumaro sattussado. @Footnote: 1 atthakathayam mudutalunahatthapado. 2 Ma. paramasati. 3 Ma. Yu. kancanasannibhattaco. @4 upalimpatitipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Ayam hi deva kumaro sihapubbaddhakayo. Ayam hi deva kumaro pittantaramso 1-. Ayam hi deva kumaro nigrodhaparimandalo yavatakvassa kayo tavatakvassa byamo yavatakvassa byamo tavatakvassa kayo. Ayam hi deva kumaro samavattakkhandho. Ayam hi deva kumaro rasaggasaggi. Ayam hi deva kumaro sihahanu. Ayam hi deva kumaro cattalisadanto. Ayam hi deva kumaro samadanto. Ayam hi deva kumaro aviraladanto 2-. Ayam hi deva kumaro susukkadatho. Ayam hi deva kumaro pahutajivho. Ayam hi deva kumaro brahmassaro karavikabhani. Ayam hi deva kumaro abhinilanetto. Ayam hi deva kumaro gopakhumo. Imassa deva kumarassa unna bhamukantare jata odata mudu tulasannibha . yampi deva imassa kumarassa unna bhamukantare jata odata mudu tulasannibha [3]-. @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. citantaramso. 2 Si. Yu. avivaradanto. 3 sabbapotthakesu etthantare @idampimassa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavatiti ime patha pakata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Ayam hi deva kumaro unhisasiso yampayam deva kumaro unhisasiso idampissa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati. [30] Imehi kho ayam deva kumaro dvattimsamahapurisalakkhanehi samannagato yehi samannagatassa mahapurisassa dve va gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato tassimani sattaratanani bhavanti seyyathidam cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam gahapatiratanam parinayakaratanameva sattamam parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana so imam pathavim sagarapariyantam adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasati sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado hoti. [31] Athakho bhikkhave bandhuma raja nemitte brahmane ahatehi vatthehi acchadetva 1- sabbakamehi santappesi . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa dhatiyo upatthapesi . Anna khiram payenti anna nhapenti 2- anna dharenti anna ankena pariharanti . jatassa kho pana bhikkhave vipassissa kumarassa setacchattam dharayittha diva ceva rattim ca ma nam sitam @Footnote: 1 Ma. Yu. acchadapetva. 2 nahapentiti pathena bhavitabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Va unham va tinam va rajo va ussavo vati [1]-. Jato kho pana bhikkhave vipassi kumaro bahuno janassa piyo ahosi manapo . Seyyathapi bhikkhave uppalam va padumam va pundarikam va bahuno janassa piyam manapam evameva kho bhikkhave vipassi kumaro bahuno janassa piyo ahosi manapo. Svassudam ankeneva ankam parihariyati. {31.1} Jato kho pana bhikkhave vipassi kumaro [2]- manjussaro ca ahosi vaggussaro ca madhurassaro ca pemaniyassaro ca . seyyathapi bhikkhave himavante pabbate karavika nama sakunajati manjussara ca vaggussara ca madhurassara ca pemaniyassara ca evameva kho bhikkhave vipassi kumaro manjussaro ca ahosi vaggussaro ca madhurassaro ca pemaniyassaro ca. {31.2} Jatassa kho pana bhikkhave vipassissa kumarassa kammavipakajam dibbacakkhum paturahosi yena duram 3- samanta yojanam passati diva ceva rattim ca . jato kho pana bhikkhave vipassi kumaro animmissanto 4- pekkhati seyyathapi bhikkhave devata 5- tavatimsa animmissanta 4- pekkhanti evameva kho bhikkhave vipassi kumaro animmissanto 4- pekkhati 6-. Jatassa kho pana bhikkhave vipassissa kumarassa [7]- vipassitveva samanna udapadi. {31.3} Athakho bhikkhave bandhuma raja attakarane 8- nisinno vipassim kumaram anke nisidapetva atte 9- anusasati . Tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro pitu anke nisinno viceyya viceyya atthe panayati nanena 10-. @Footnote: 1 Ma. badhayitthati. Yu. badhati. 2 Ma. brahmassaro. 3 Ma. Yu. sudam. @4 Ma. Yu. animisanto. 5 Ma. Yu. deva. 6 sabbapotthakesu itisaddo dissati. @7 Ma. Yu. vipassi. 8 Ma. Yu. atthakarane. 9 Ma. Yu. atthe. ito param idisameva. @10 Ma. Yu. nayena. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Viceyya viceyya kumaro atte panayati nanenati . Athakho bhikkhave vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya [1]- vipassitveva samanna udapadi . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa tayo pasade karapesi ekam vassikam ekam hemantikam ekam gimhikam pancakamagunani upatthapesi . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro vassike pasade [2]- cattaro mase nippurisehi turiyehi paricarayamano na hetthapasadam orohatiti. Pathamabhanavaram. [32] Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam 3- vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena sarathim amantesi yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani uyyanabhumim gacchama subhumim 4- dassanayati . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojetva vipassikumarassa pativedesi yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani yassadani kalam mannasiti . athakho bhikkhave vipassi kumaro bhadram 5- yanam abhiruhitva 6- bhaddehi bhaddehi yanehi uyyanabhumim niyyasi. {32.1} Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam jinnam gopanasivankam bhaggam 7- dandaparayanam pavedhamanam gacchantam aturam gatayobbanam disva sarathim amantesi ayam pana samma sarathi puriso kimkato kesapissa na yatha annesam @Footnote: 1 Ma. Yu. vipassi. 2 Yu. vassike. 3 Ma. bahunam. ito param idisameva. @4 Yu. bhumim. 5 Ma. bhaddam bhaddam. Yu. bhaddam. ito param idisameva. @6 Po. abhiruyhitva. 7 Ma. Yu. bhoggam. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page25.

Kayopissa na yatha annesanti . eso kho deva jinno namati . kim paneso samma sarathi jinno namati . eso kho deva jinno nama nadani tena ciram jivitabbam bhavissatiti . Kim pana samma sarathi ahampi jaradhammo jaram anatitoti . tvanca deva mayancamha sabbe jaradhamma jaram anatitati . tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito 1- ca antepuram paccaniyyahiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasi . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissatiti. [33] Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva etadavoca kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya abhiramittha kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi na kho deva kumaro uyyanabhumiya abhiramittha na kho deva kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi . kim pana samma sarathi addasa kumaro uyyanabhumim niyyantoti. {33.1} Addasa kho deva kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam jinnam gopanasivankam bhaggam dandaparayanam pavedhamanam gacchantam aturam gatayobbanam disva mam etadavoca ayam pana samma sarathi puriso kimkato kesapissa na yathaannesam @Footnote: 1 Po. itopi. Ma. Yu. itova. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page26.

Kayopissa na yatha annesanti eso kho deva jinno namati kim paneso samma sarathi jinno namati eso kho deva jinno nama nadani tena ciram jivitabbam bhavissatiti kim pana samma sarathi ahampi jaradhammo jaram anatitoti tvanca deva mayancamha sabbe jaradhamma jaram anatitati tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti evam devati kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasim so kho deva kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissatiti. {33.2} Athakho bhikkhave bandhumassa ranno etadahosi ma heva kho vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji ma heva nemittanam brahmananam saccam assa vacananti . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya pancakamagunani upatthapesi yatha vipassi kumaro rajjam kareyya yatha vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam 1- . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro pancahi kamagunehi samappito samangibhuto paricareti. [34] Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam vassanam .pe. Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam @Footnote: 1 Po. Ma. vacananti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

Abadhikam dukkhitam balhagilanam sake muttakarise palipannam sayamanam 1- annehi vutthapiyamanam annehi samvesiyamanam disva sarathim amantesi ayam pana samma sarathi puriso kimkato akkhinipissa na yatha annesam siropissa 2- na yatha annesanti . eso kho deva byadhiko namati . kim paneso samma sarathi byadhiko namati . eso kho deva byadhiko nama appevanama tamha abadha vutthaheyyati . kim pana samma sarathi ahampi byadhidhammo byadhim anatitoti . tvanca deva mayancamha sabbe byadhidhamma byadhim anatitati . tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasi . Tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissati byadhi pannayissatiti. [35] Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva etadavoca kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya abhiramittha kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi . Na kho deva kumaro uyyanabhumiya abhiramittha na kho deva kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi . kim pana samma sarathi addasa @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. semanam. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. saropissa. ito param @idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Kumaro uyyanabhumim niyyantoti . addasa kho deva kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam abadhikam dukkhitam balhagilanam sake muttakarise palipannam sayamanam annehi vutthapiyamanam annehi samvesiyamanam disva mam etadavoca ayam pana samma sarathi puriso kimkato akkhinipissa na yatha annesam siropissa na yatha annesanti eso kho deva byadhiko namati kim paneso samma sarathi byadhiko namati eso kho deva byadhiko nama appevanama tamha abadha vutthaheyyati kim pana samma sarathi ahampi byadhidhammo byadhim anatitoti tvanca deva mayancamha sabbe byadhidhamma byadhim anatitati tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti evam devati kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasim eso 1- kho deva kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissati byadhi pannayissatiti. {35.1} Athakho bhikkhave bandhumassa ranno etadahosi ma heva kho vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji 2- ma heva nemittanam brahmananam saccam assa vacananti . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya pancakamagunani upatthapesi yatha @Footnote: 1 Ma. Yu. so kho. 2 Po. pabbajito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Vipassi kumaro rajjam kareyya yatha vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam 1- . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro pancakamagunehi samappito samangibhuto paricareti .pe. [36] Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto mahajanakayam sannipatitam nanarattananca dussanam vilatam kayiramanam disva sarathim amantesi kim nu kho so samma sarathi mahajanakayo sannipatito nanarattananca dussanam vilatam kariyatiti . eso kho deva kalakato namati . tenahi samma sarathi yena so kalakato tena ratham pesehiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva yena so kalakato yena ratham pesesi 2-. {36.1} Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro petam kalakatam disva sarathim amantesi kim panayam samma sarathi kalakato namati. Eso kho deva kalakato nama nadani tam dakkhanti 3- mata va pita va anne va natisalohita sopi na dakkhissati mataram va pitaram va anne va natisalohiteti . kim pana samma sarathi ahampi maranadhammo maranam anatito mampi na dakkhanti 4- devo va devi va anne va natisalohita ahampi na dakkhissami devam va devim va anne va natisalohiteti . tvanca deva mayancamha sabbe maranadhamma maranam anatita tampi na dakkhanti devo va devi va @Footnote: 1 Po. Ma. vacananti. 2 Po. Yu. pesehiti. 3 Yu. dakkhinti. ito param @idisameva. 4 Po. dakkhinti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Anne va natisalohita tvampi na dakkhissasi devam va devim va anne va natisalohiteti . tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasi . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissati byadhi pannayissati maranam pannayissatiti. [37] Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva etadavoca kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya abhiramittha kacci samma sarathi kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi . Na kho deva kumaro uyyanabhumiya abhiramittha na kho deva kumaro uyyanabhumiya attamano ahositi . kim pana samma sarathi addasa kumaro uyyanabhumim niyyantoti. {37.1} Addasa kho deva kumaro uyyanabhumim niyyanto mahajanakayam sannipatitam nanarattananca dussanam vilatam kayiramanam disva mam etadavoca kim nu kho so samma sarathi mahajanakayo sannipatito nanarattananca dussanam vilatam kayiratiti eso kho deva kalakato namati tenahi samma sarathi yena so kalakato tena ratham pesehiti evam devati kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva yena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

So kalakato tena ratham pesesim addasa kho deva kumaro purisam petam kalakatam disva mam etadavoca kim panayam samma sarathi kalakato namati eso kho deva kalakato nama nadani tam dakkhanti mata va pita va anne va natisalohita sopi na dakkhissati mataram va pitaram va anne va natisalohiteti kim pana samma sarathi ahampi maranadhammo maranam anatito mampi na dakkhanti devo va devi va anne va natisalohita ahampi na dakkhissami devam va devim va anne va natisalohiteti tvanca deva mayancamha sabbe maranadhamma maranam anatita tampi na dakkhanti devo va devi va anne va natisalohita tvampi na dakkhissasi devam va devim va anne va natisalohiteti tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti evam devati kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram paccaniyyasim so kho deva kumaro antepuram gato dukkhi dummano pajjhayati dhiratthu kira bho jati nama yatra hi nama jatassa jara pannayissati byadhi pannayissati maranam pannayissatiti. {37.2} Athakho bhikkhave bandhumassa ranno etadahosi ma heva kho vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva kho vipassi kumaro agarasma anagariyam pabbaji ma heva kho nemittanam brahmananam saccam assa vacananti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa bhiyyoso mattaya pancakamagunani upatthapesi yatha vipassi kumaro rajjam kareyya yatha vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya yatha nemittanam brahmananam miccha assa vacanam . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro pancahi kamagunehi samappito samangibhuto paricareti. [38] Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena sarathim amantesi yojehi samma sarathi bhaddani bhaddani yanani uyyanabhumim gacchama subhumim dassanayati . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva bhaddani bhaddani yanani yojetva vipassissa kumarassa pativedesi yuttani kho [1]- deva bhaddani bhaddani yanani yassadani kalam mannasiti . athakho bhikkhave vipassi kumaro bhadram yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi uyyanabhumim niyyasi. {38.1} Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam bhandum pabbajitam kasayavasanam disva sarathim amantesi ayam pana samma sarathi puriso kimkato sisampissa na yatha annesam vatthanipissa na yatha annesanti . eso kho deva pabbajito namati . kim paneso samma sarathi pabbajito namati . eso kho deva pabbajito nama sadhu dhammacariya sadhu samacariya @Footnote: 1 Ma. Yu. te.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Sadhu kusalacariya 1- sadhu punnakiriya sadhu avihimsa sadhu bhutanukampati . sadhu kho so samma sarathi pabbajito nama sadhu [2]- dhammacariya sadhu samacariya sadhu kusalacariya sadhu punnakiriya sadhu avihimsa sadhu bhutanukampa 3- tenahi samma sarathi yena so pabbajito tena ratham pesehiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa patissutva yena so pabbajito tena ratham pesesi . athakho bhikkhave vipassi kumaro tam pabbajitam etadavoca tvam pana samma kimkato sisampi te na yatha annesam vatthanipi te na yatha annesanti . aham kho deva pabbajito namati . kim pana tvam samma pabbajito namati . aham kho deva pabbajito nama sadhu dhammacariya sadhu samacariya sadhu kusalacariya sadhu punnakiriya sadhu avihimsa sadhu bhutanukampati . sadhu kho tvam samma pabbajito nama sadhu dhammacariya sadhu samacariya sadhu kusalacariya sadhu punnakiriya sadhu avihimsa sadhu bhutanukampati. {38.2} Athakho bhikkhave vipassi kumaro sarathim amantesi tenahi samma sarathi ratham adaya itova antepuram paccaniyyahi aham pana idheva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissamiti . evam devati kho bhikkhave sarathi @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. kusalakiriya. ito param idisameva. 2 Ma. - samma sarathi. Yu. - hi @samma sarathi. 3 Po. Ma. - bhutanukampati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Vipassissa kumarassa patissutva ratham adaya tato ca antepuram paccaniyyasi . vipassi pana kumaro tattheva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji 1-. {38.3} Assosi kho bhikkhave bandhumatiya rajadhaniya mahajanakayo caturasitipanasahassani vipassi kira kumaro kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajitoti . Sutvana nesam etadahosi na hi nuna so orako dhammavinayo na sa orika 2- pabbajja yattha vipassi kumaro kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito vipassi hi 3- nama kumaro kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissati kimangam pana na 4- mayanti. Athakho [5]- bhikkhave mahajanakaya 6- caturasitipanasahassani kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva vipassim bodhisattam agarasma anagariyam pabbajitam anupabbajimsu . taya sudam bhikkhave parisaya parivuto vipassi bodhisatto gamanigamajanapadarajadhanisu carikam carati. {38.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi na kho panetam 7- patirupam yoham akinno viharami yannunaham eko ganamha vupakattho vihareyyanti . athakho bhikkhave vipassi bodhisatto aparena samayena eko ganamha vupakattho @Footnote: 1 Po. pabbajitoti. 2 Po. Ma. oraka. 3 Ma. Yu. pi. 4 Po. Ma. @nasaddo natthi. 5 Yu. so.. 6 Ma. Yu. mahajanakayo. 3 Ma. Yu. metam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Vihasi . anneneva tani caturasitipabbajitasahassani agamamsu . Annena [1]- vipassi bodhisatto. {38.5} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa vasupagatassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi kiccham vatayam loko apanno jayati ca jiyati ca miyati ca cavati ca upapajjati ca atha ca panimassa dukkhassa nissaranam nappajanati jaramaranassa kudassu 2- nama imassa dukkhassa nissaranam pannayissati jaramaranassati. [39] Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati jaramaranam hoti kimpaccaya jaramarananti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo jatiya kho sati jaramaranam hoti jatipaccaya jaramarananti. {39.1} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati jati hoti kimpaccaya jatiti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo bhave kho sati jati hoti bhavapaccaya jatiti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati bhavo hoti kimpaccaya bhavoti. {39.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo upadane kho sati bhavo hoti upadanapaccaya bhavoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati upadanam hoti @Footnote: 1 Ma. maggena. 2 Ma. Yu. kudassu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Kimpaccaya upadananti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo tanhaya kho sati upadanam hoti tanhapaccaya upadananti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati tanha hoti kimpaccaya tanhati . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo vedanaya kho sati tanha hoti vedanapaccaya tanhati. {39.3} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati vedana hoti kimpaccaya vedanati. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo phasse kho sati vedana hoti phassapaccaya vedanati . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati phasso hoti kimpaccaya phassoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo salayatane kho sati phasso hoti salayatanapaccaya phassoti. {39.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati salayatanam hoti kimpaccaya salayatananti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo namarupe kho sati salayatanam hoti namarupapaccaya salayatananti . Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati namarupam hoti kimpaccaya namarupanti . athakho bhikkhave

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo vinnane kho sati namarupam hoti vinnanapaccaya namarupanti . Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati vinnanam hoti kimpaccaya vinnananti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo namarupe kho sati vinnanam hoti namarupapaccaya vinnananti. {39.5} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi paccudavattati kho idam vinnanam namarupamha naparam gacchati ettavata jayetha va jiyetha va miyetha va cavetha va upapajjetha va yadidam namarupapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namarupam namarupapaccaya salayatanam salayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya tanha tanhapaccaya upadanam upadanapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. {39.6} Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. [40] Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati jaramaranam na hoti kissa nirodha jaramarananirodhoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Abhisamayo jatiya kho asati jaramaranam na hoti jatinirodha jaramarananirodhoti. {40.1} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati jati na hoti kissa nirodha jatinirodhoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo bhave kho asati jati na hoti bhavanirodha jatinirodhoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati bhavo na hoti kissa nirodha bhavanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo upadane kho asati bhavo na hoti upadananirodha bhavanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati upadanam na hoti kissa nirodha upadananirodhoti. {40.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo tanhaya kho asati upadanam na hoti tanhanirodha upadananirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati tanha na hoti kissa nirodha tanhanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo vedanaya kho asati tanha na hoti vedananirodha tanhanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati vedana na hoti kissa nirodha vedananirodhoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo phasse kho asati vedana na hoti phassanirodha vedananirodhoti. {40.3} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati phasso na hoti kissa nirodha phassanirodhoti . Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo salayatane kho asati phasso na hoti salayatananirodha phassanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati salayatanam na hoti kissa nirodha salayatananirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo namarupe kho asati salayatanam na hoti namarupanirodha salayatananirodhoti. {40.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati namarupam na hoti kissa nirodha namarupanirodhoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo vinnane kho asati namarupam na hoti vinnananirodha namarupanirodhoti. {40.5} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati vinnanam na hoti kissa nirodha vinnananirodhoti. Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya abhisamayo namarupe kho asati vinnanam na hoti namarupanirodha vinnananirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Adhigato kho myayam maggo 1- bodhaya 2- yadidam namarupanirodha vinnananirodho vinnananirodha namarupanirodho namarupanirodha salayatananirodho salayatananirodha phassanirodha phassanirodha vedananirodho vedananirodha tanhanirodho tanhanirodha upadananirodho upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha jatinirodho jatinirodha jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti . Nirodho nirodhoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi aloko udapadi. [41] Athakho bhikkhave vipassi bodhisatto aparena samayena pancasu upadanakkhandhesu udayabbayanupassi vihasi iti rupam iti rupassa samudayo iti rupassa atthangamo iti vedana iti vedanaya samudayo iti vedanaya atthangamo iti sanna iti sannaya samudayo iti sannaya atthangamo iti sankhara iti sankharanam samudayo iti sankharanam atthangamo iti vinnanam iti vinnanassa samudayo iti vinnanassa atthangamoti . tassa pancasu upadanakkhandhesu udayabbayanupassino viharato nacirasseva anupadaya asavehi cittam vimucciti 3-. Dutiyabhanavaram. @Footnote: 1 Yu. vipassanamaggo. 2 Ma. sambodhaya. 3 Po. vimuccati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

[42] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa etadahosi yannunaham dhammam deseyyanti . athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa etadahosi adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno panditavedaniyo alayarama kho panayam paja alayarata alayasammudita alayaramaya kho pana pajaya alayarataya alayasammuditaya duddasam idam thanam yadidam idappaccayata paticcasamuppado idampi kho thanam duddasam yadidam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam ahanceva kho pana dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum so mamassa kilamatho sa mamassa vihesati. {42.1} Apissudam 1- bhikkhave vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assutapubba kicchena me adhigatam halandani pakasitum ragadosaparetehi nayam dhammo susambuddho. Patisotagamim nipunam gambhiram duddasam anum ragaratta na dakkhanti tamokkhandhena avutati. [43] Itiha bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa patisancikkhato appossukkataya cittam nami no dhammadesanaya. @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. apissu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

[44] Athakho bhikkhave annatarassa mahabrahmuno vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa cetasa cetoparivitakkamannaya etadahosi nassati vata bho loko vinassati vata bho loko yatra hi nama vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa appossukkataya cittam nami 1- no dhammadesanayati . athakho so bhikkhave mahabrahma seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva [2]- brahmaloke antarahito vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa purato paturahosi . Athakho [3]- bhikkhave mahabrahma ekamsam uttarasangam karitva dakkhinajanumandalam pathaviyam nidahanto 4- yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenanjalim panametva vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavoca desetu bhante bhagava dhammam desetu sugato dhammam santidha 5- satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataroti. {44.1} Evam vutte bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho tam mahabrahmanam etadavoca mayhampi kho brahme etadahosi yannunaham dhammam deseyyanti . tassa mayham brahme etadahosi adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno panditavedaniyo alayarama kho panayam paja alayarata alayasammudita alayaramaya kho pana pajaya alayarataya @Footnote: 1 Ma. Yu. namati. 2 Po. Ma. kho. 3 Ma. Yu. so. 4 Ma. Yu. nihantva. @5 Ma. Yu. santi. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Alayasammuditaya duddasam idam thanam yadidam idappaccayata paticcasamuppado idampi kho thanam duddasam yadidam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam 1- ahanceva kho pana dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum so mamassa kilamatho sa mamassa vihesati . apissudam 2- brahme ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe me assutapubba kicchena me adhigatam halandani pakasitum .pe. avutati itiha me brahme patisancikkhato appossukkataya cittam nami no dhammadesanayati. {44.2} Dutiyampi kho bhikkhave so mahabrahma .pe. Tatiyampi kho bhikkhave so mahabrahma vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavoca desetu bhante bhagava dhammam desetu sugato dhammam santidha satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataroti. {44.3} Athakho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho brahmuno [3]- ajjhesanam viditva sattesu [4]- karunnatam paticca buddhacakkhuna lokam volokesi . addasa kho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho buddhacakkhuna lokam volokento satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye bhabbe 5- abhabbe appekacce paralokavajjabhayadassavino 6- viharante . seyyathapi nama uppaliniyam va @Footnote: 1 Po. nibbananti. 2 Si. Ma. Yu. apissumam. 3 Ma. Yu. ca. 4 Po. Ma. Yu. ca. @5 Ma. Yu. bhabbe abhabbeti pathadvayam natthi. ito param idisameva. @6 Ma. ... dassavine.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani 1- udakanugatani antonimuggaposini appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani samodakathitani appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti 2- anupalittani udakena evameva kho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho buddhacakkhuna lokam volokento addasa satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye bhabbe abhabbe appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante [3]-. {44.4} Athakho [4]- bhikkhave mahabrahma vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa cetasa cetoparivitakkamannaya vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham gathahi ajjhabhasi [45] Sele yatha pabbatamuddhanitthito yathapi passe janatam samantato tathupamam dhammamayam sumedhaso pasadamaruyha samantacakkhu sokavakinnam 5- janatamapetasoko avekkhassu jatijarabhibhutam. @Footnote: 1 sambaddhanitipi patho. 2 Ma. thitani. Yu. thanti. 3 Ma. appekacce na @paralokavajjabhayadassavine. 4 Ma. Yu. so. 5 Ma. Yu. sokavatinnam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Utthehi vira vijitasangama satthavaha anana vivara 1- loke desetu 2- bhagava dhammam annataro bhavissantiti. [46] Evam vutte 3- bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho tam mahabrahmanam gathaya ajjhabhasi aparuta te 4- amatassa dvara ye sotavanto pamuncantu saddham vihimsasanni pagunam nabhasim dhammam panitam manujesu brahmeti. [47] Athakho [5]- bhikkhave mahabrahma katavakaso khomhi vipassina bhagavata arahata sammasambuddhena dhammadesanayati vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhayi. [48] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa etadahosi kassa nu kho aham pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa etadahosi ayam kho khando ca rajaputto tisso ca purohitaputto bandhumatiya rajadhaniya pativasanti pandita viyatta medhavino digharattam apparajakkhajatika yannunaham khandassa ca rajaputtassa tissassa ca purohitaputtassa pathamam dhammam @Footnote: 1 Ma. Yu. vicara. 2 Ma. desassu. 3 Ma. Yu. athakho. 4 Ma. Yu. tesam. @5 Ma. Yu. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Deseyyam te imam dhammam khippameva ajanissantiti. {48.1} Athakho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva bodhirukkhamule antarahito bandhumatiya rajadhaniya kheme migadaye paturahosi . Athakho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho migadayapalam 1- amantesi ehi tvam samma migadayapala bandhumatim rajadhanim pavisitva khandanca rajaputtam tissanca purohitaputtam evam vadehi vipassi [2]- bhagava araham sammasambuddho bandhumatim rajadhanim anuppatto kheme migadaye viharati so tumhakam dassanakamoti . evam bhanteti kho bhikkhave migadayapalo vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa patissutva bandhumatim rajadhanim pavisitva khandanca rajaputtam tissanca purohitaputtam etadavoca vipassi [3]- bhagava araham sammasambuddho bandhumatim rajadhanim anuppatto kheme migadaye viharati so tumhakam dassanakamoti. {48.2} Athakho bhikkhave khando ca rajaputto tisso ca purohitaputto bhaddani bhaddani yanani yojapetva bhaddam bhaddam yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi bandhumatiya rajadhaniya niyimsu yena khemo migadayo tena payimsu yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattika 4- yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenupasankamimsu upasankamitva vipassim bhagavantam @Footnote: 1 Ma. Yu. dayapalam. ito param idisameva. 2-3 Ma. Yu. bhante. 4 Ma. Yu. pattikava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu. {48.3} Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham kathesi seyyathidam danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 1- anisamsam pakasesi . Yada te bhagava annasi kallacitte muducitte vinivaranacitte udaggacitte pasannacitte atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi nama suddhavattham apagatakalakam sammadeva rajanam patigganheyya evameva khandassa ca rajaputtassa tissassa ca purohitaputtassa tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. {48.4} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajjappatta aparappaccaya satthu sasane vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavocum abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhanti evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito ete mayam bhante bhagavantam saranam gacchama dhammanca labheyyama mayam bhante bhagavato santike pabbajjam labheyyama upasampadanti . alatthum @Footnote: 1 nikkhametipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Kho bhikkhave khando ca rajaputto tisso ca purohitaputto vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa santike pabbajjam alatthum upasampadam . te vipassi bhagava araham sammasambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi sankharanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 1- anisamsam pakasesi. Tesam vipassina bhagavata arahata sammasambuddhena dhammiya kathaya sandassiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam nacirasseva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu. [49] Assosi kho bhikkhave bandhumatiya rajadhaniya mahajanakayo caturasitipanasahassani vipassi kira bhagava araham sammasambuddho bandhumatim rajadhanim anuppatto kheme migadaye viharati khando ca kira rajaputto tisso ca purohitaputto vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa santike kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajitati. {49.1} Sutvana nesam etadahosi na hi nuna so orako dhammavinayo na sa orika 2- pabbajja yattha khando ca rajaputto tisso ca purohitaputto kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajita khando ca hi nama rajaputto tisso ca purohitaputto kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissanti kimangam pana na 3- mayanti ca @Footnote: 1 Ma. Yu. nibbane. 2 Ma. Yu. oraka. 3 Po. Ma. nasaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

Athakho so bhikkhave mahajanakayo caturasitipanasahassani bandhumatiya rajadhaniya nikkhamitva yena khemo migadayo yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenupasankamimsu upasankamitva vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu. {49.2} Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham kathesi seyyathidam danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesi . yada te bhagava annasi kallacitte muducitte vinivaranacitte udaggacitte pasannacitte atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi nama suddhavattham apagatakalakam sammadeva rajanam patigganheyya evameva tesam caturasitipanasahassanam tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. {49.3} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajjappatta aparappaccaya satthu sasane vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavocum abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhanti evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito ete mayam bhante bhagavantam saranam gacchama dhammanca bhikkhusanghanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Labheyyama mayam bhante bhagavato santike pabbajjam labheyyama upasampadanti. {49.4} Alatthum kho bhikkhave tani caturasitipanasahassani vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa santike pabbajjam alatthum upasampadam . te vipassi bhagava araham sammasambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi sankharanam adinavam okaram sankilesam nibbane 1- anisamsam pakasesi. Tesam vipassina bhagavata arahata sammasambuddhena dhammiya kathaya sandassiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam nacirasseva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu. [50] Assosum kho bhikkhave tani [2]- caturasitipabbajitasahassani vipassi kira bhagava araham sammasambuddho bandhumatim rajadhanim anuppatto kheme migadaye viharati dhammanca kira desetiti . Athakho bhikkhave tani caturasitipabbajitasahassani yena bandhumati rajadhani yena khemo migadayo yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenupasankamimsu upasankamitva vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu. {50.1} Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham kathesi seyyathidam danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesi . yada te bhagava annasi kallacitte @Footnote: 1 nekkhammetipi pathena bhavitabbam. 2 Ma. Yu. purimani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Muducitte vinivaranacitte udaggacitte pasannacitte atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . Seyyathapi nama suddhavattham apagatakalakam sammadeva rajanam patigganheyya evameva tesam caturasitipabbajitasahassanam tasmimyeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. {50.2} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajjappatta aparappaccaya satthu sasane vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavocum abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi [1]- bhante nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhanti evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito ete mayam bhante bhagavantam saranam gacchama dhammanca bhikkhusanghanca labheyyama mayam bhante bhagavato santike pabbajjam labheyyama upasampadanti. {50.3} Alatthum kho bhikkhave tani caturasitipabbajitasahassani vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa santike pabbajjam alatthum upasampadam . te vipassi bhagava araham sammasambuddho dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi sankharanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 2- anisamsam pakasesi. Tesam vipassina bhagavata arahata sammasambuddhena dhammiya kathaya @Footnote: 1 Po. Ma. nama. 2 Ma. Yu. nibbane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

Sandassiyamananam samadapiyamananam samuttejiyamananam sampahamsiyamananam nacirasseva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu. [51] Tena kho pana 1- samayena bandhumatiya rajadhaniya mahabhikkhusangho pativasati atthasatthibhikkhusatasahassam . athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi maha kho etarahi bhikkhusangho bandhumatiya rajadhaniya pativasati atthasatthibhikkhusatasahassam yannunaham bhikkhu anujaneyyam caratha bhikkhave carikam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha santidha satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataro apica channam channam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati. {51.1} Athakho bhikkhave annataro mahabrahma vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa cetasa cetoparivitakkamannaya seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva brahmaloke antarahito vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa @Footnote: 1 Si. Ma. Yu. tena kho pana bhikkhave.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

Purato paturahosi . athakho so bhikkhave mahabrahma ekamsam uttarasangam karitva yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenanjalimpanametva vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham etadavoca evametam bhagava evametam sugata maha kho bhante etarahi bhikkhusangho bandhumatiya rajadhaniya pativasati atthasatthibhikkhusatasahassam anujanatu bhante bhagava bhikkhu caratha bhikkhave carikam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha santidha satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataro 1- apica bhante mayam tatha karissama yatha bhikkhu channam channam vassanam accayena bandhumatim rajadhanim upasankamissanti patimokkhuddesayati . idamavoca bhikkhave so mahabrahma idam vatva vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhayi. [52] Athakho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho sayanhasamaye 2- patisallana vutthito bhikkhu amantesi idha mayham bhikkhave rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi maha kho etarahi bhikkhusangho bandhumatiya rajadhaniya pativasati @Footnote: 1 Ma. annataroti. 2 Ma. sayanhasamayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

Atthasatthibhikkhusatasahassam yannunaham bhikkhu anujaneyyam caratha bhikkhave carikam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha santidha satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataro apica channam channam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati {52.1} athakho bhikkhave annataro mahabrahma mama cetasa cetoparivitakkamannaya seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva brahmaloke antarahito mama purato paturahosi athakho so bhikkhave mahabrahma ekamsam uttarasangam karitva yenaham tenanjalimpanametva mam etadavoca evametam bhagava evametam sugata maha kho bhante etarahi bhikkhusangho bandhumatiya rajadhaniya pativasati atthasatthibhikkhusatasahassam anujanatu bhante bhagava bhikkhu caratha bhikkhave carikam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha santidha satta apparajakkhajatika

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataro 1- apica bhante mayam tatha karissama yatha bhikkhu channam channam vassanam accayena bandhumatim rajadhanim upasankamissanti patimokkhuddesayati idamavoca bhikkhave so mahabrahma idam vatva mam abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhayi. {52.2} Anujanami bhikkhave caratha carikam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kelaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha santidha satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataro apica 2- mayam tatha karissama yatha channam channam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . Athakho [3]- bhikkhave bhikkhu yebhuyyena ekaheneva janapadacarikam pakkamimsu. [53] Tena kho pana samayena jambudipe caturasitiavasasahassani honti . ekamhi vasse nikkhante devata saddamanussavesum nikkhantam kho marisa ekavassam pancidani vassani sesani pancannam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . Dvisu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum @Footnote: 1 Ma. annataroti. 2 Po. apica bhante mayam. Ma. Yu. apica bhikkhave channam @channam .... mayam tatha karissama yathati patha pana natthi. ito param yava @patimokkhuddesayatiti atireka padha bhavitabbam. 3 Yu. te.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Nikkhantani kho marisa dve vassani cattaridani vassani sesani catunnam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . tisu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum nikkhantani kho marisa tini vassani tinidani vassani sesani tinnam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . catusu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum nikkhantani kho marisa cattari vassani dvedani vassani sesani dvinnam vassanam accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati. {53.1} Pancasu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum nikkhantani kho marisa panca vassani ekamdani vassam sesam ekassa vassassa accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati. Chasu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum nikkhantani kho marisa chabbassani samayodani bandhumati 1- rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . athakho te bhikkhave bhikkhu appekacce sakena iddhanubhavena appekacce devatanam 2- iddhanubhavena ekaheneva bandhumatim rajadhanim upasankamimsu patimokkhuddesayati. [54] Tatra sudam bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho bhikkhusanghe evam patimokkham uddissati 3- @Footnote: 1 Ma. Yu. bandhumatim rajadhanim upasankamitum. 2 Yu. devanam. 3 Ma. Yu. uddisati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Khanti paramam tapo titikkha nibbanam paramam vadanti buddha na hi pabbajito parupaghati [1]- Samano hoti param vihethayanto. Sabbapapassa akaranam kusalassupasampada sacittapariyodapanam etam buddhanasasanam. Anupavado anupaghato patimokkhe ca samvaro mattannuta ca bhattasmim pantanca sayanasanam adhicitte ca ayogo etam buddhanasasananti. [55] Ekamidaham bhikkhave samayam ukkatthayam viharami subhavane 2- salarajamule . tassa mayham bhikkhave rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi na kho so suddhavaso 3- sulabharupo yo maya anavutthapubbo 4- imina dighena addhuna annatra suddhavasehi devehi yannunaham yena suddhavasa deva tena upasankameyyanti . athakhoham bhikkhave seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva ukkatthayam subhavane salarajamule antarahito avihesu devesu paturahosim. {55.1} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani 5- devatasatani anekani devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthamsu. @Footnote: 1 Ma. na. 2 Ma. Yu. subhagavane. ito param idisameva. 3 Ma. Yu. sattavaso. @4 Ma. anajjhavutthapubbo. 5 Ma. Yu. anekani devatasahassaniti pathadvayam natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

{55.2} Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito so marisa 1- ekanavuto kappo yam vipassi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi vipassi marisa 2- bhagava araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosi khattiyakule udapadi vipassi marisa bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa asitivassasahassani ayuppamanam ahosi vipassi marisa bhagava araham sammasambuddho pataliya mule abhisambuddho vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa khandatissam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi atthasatthibhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani 3- vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa bandhuma nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata ahosi janetti bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani ahosi vipassissa @Footnote: 1 Po. Ma. marisa ekanavutikappe. Yu. ekanavute kappe. ito param idisameva. @2 Ma. sabbattha marisa. 3 Yu. asitibhikkhusatasahassani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa evam abhinikkhamanam ahosi evam pabbajja evam padhanam evam abhisambodhi evam dhammacakkappavattanam te mayam marisa vipassimhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. {55.3} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani devatasahassani [1]- yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito 2- so marisa ekatimso kappo yam sikhi bhagava .pe. te mayam marisa sikhimhi bhagavati .pe. Tasmimyeva kho marisa ekatimse kappe vessabhu bhagava .pe. te mayam marisa vessabhumhi bhagavati .pe. Imasmimyeva kho marisa bhaddakappe kakusandho . konagamano. Kassapo bhagava .pe. te mayam marisa kakusandhamhi . Konagamanamhi. Kassapamhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. {55.4} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum imasmimyeva kho marisa bhaddakappe bhagava etarahi araham sammasambuddho loke uppanno bhagava marisa khattiyo jatiya khattiyakule uppanno bhagava marisa gotamo gottena bhagavato marisa appakam ayuppamanam parittam @Footnote: 1 Ma. anekani devatasatasahassani. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. ito so @marisa .pe. etadavocunti ime patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Lahukam 1- yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo bhagava marisa assatthassa mule abhisambuddho bhagavato marisa sariputtamoggallanam 2- nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam bhagavato marisa eko savakanam sannipato ahosi addhatelasani bhikkhusatani bhagavato marisa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam bhagavato marisa anando nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako bhagavato marisa suddhodano nama raja pita maya nama devi mata janetti kapilavatthunagaram rajadhani ahosi bhagavato marisa evam abhinikkhamanam ahosi evam pabbajja evam padhanam evam abhisambodhi evam dhammacakkappavattanam te mayam marisa bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. {55.5} Athakhoham bhikkhave avihehi devehi saddhim yena atappa deva tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca devehi atappehi ca devehi saddhim yena sudassa deva tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca devehi atappehi ca devehi sudassehi ca devehi saddhim yena sudassi deva tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca devehi atappehi ca devehi sudassehi ca devehi sudassihi ca devehi saddhim yena akanittha deva tenupasankamim. {55.6} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam @Footnote: 1 Ma. Yu. lahusam. 2 Yu. ... moggallana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito so marisa ekanavuto kappo yam vipassi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . vipassi marisa bhagava araham sammasambuddho khattiyo jatiya ahosi khattiyakule udapadi vipassi marisa bhagava araham sammasambuddho kondanno gottena ahosi vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa asitivassasahassani ayuppamanam ahosi vipassi marisa bhagava araham sammasambuddho pataliya mule abhisambuddho vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa khandatissam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko savakanam sannipato ahosi atthasatthibhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa bandhuma nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata ahosi janetti bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani ahosi vipassissa marisa bhagavato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Arahato sammasambuddhassa evam abhinikkhamanam ahosi evam pabbajja evam padhanam evam abhisambodhi evam dhammacakkappavattanam te mayam marisa vipassimhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. {55.7} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthamsu . Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito so marisa ekatimso kappo yam sikhi bhagava .pe. Te mayam marisa sikhimhi bhagavati .pe. tasmimyeva kho marisa ekatimse kappe vessabhu bhagava .pe. te mayam marisa vessabhumhi bhagavati .pe. Imasmimyeva kho marisa bhaddakappe kakusandho . Konagamano. Kassapo bhagava .pe. Te mayam marisa kakusandhamhi . konagamanamhi . kassapamhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. {55.8} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthamsu . Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum imasmimyeva kho marisa bhaddakappe bhagava etarahi araham sammasambuddho loke uppanno bhagava marisa khattiyo jatiya khattiyakule uppanno bhagava marisa gotamo gottena bhagavato marisa appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram jivati so

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Vassasatam appam va bhiyyo bhagava marisa assatthassa mule abhisambuddho bhagavato marisa sariputtamoggallanam nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam bhagavato marisa eko savakanam sannipato ahosi addhatelasani bhikkhusatani bhagavato marisa ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam bhagavato marisa anando nama bhikkhu upatthako aggupatthako bhagavato marisa suddhodano nama raja pita maya nama devi mata janetti kapilavatthum nama nagaram rajadhani bhagavato marisa evam abhinikkhamanam ahosi evam pabbajja evam padhanam evam abhisambodhi evam dhammacakkappavattanam te mayam marisa bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati. [56] Iti kho bhikkhave tathagatassevesa dhammadhatu suppatividdha yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama. Evamgotta. Evamsila. Evamdhamma . evampanna. Evamvihari. Evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti. Devatapi 1- tathagatassa etamattham arocesum yena tathagato atite @Footnote: 1 Yu. devatapi tathagatassa ahesum .pe. itipiti ime patha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

Buddhe parinibbute chinnapapance chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte jatitopi anussarati namatopi anussarati gottatopi anussarati ayuppamanatopi anussarati savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama . Evamgotta. Evamsila. Evamdhamma. Evampanna. Evamvihari . evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti . idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Mahapadanasuttam nitthitam pathamam. ------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 1-64. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=1&items=56&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=1&items=56&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=1&items=56&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=1&items=56&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com