ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [330]  Tena  kho  pana samayena ayasma gavampati abhikkhanam
sunnam  serisakavimanam  divaviharam  gacchati . athakho payasidevaputto
yenayasma   gavampati   tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
gavampatim  abhivadetva  ekamantam  atthasi  .  ekamantam thitam kho
payasidevaputtam ayasma gavampati etadavoca kosi tvam avusoti .
Aham  bhante payasi rajannoti . na nu tvam avuso evamditthiko
ahosi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika
@Footnote: 1 payasissa rajannassati pathena bhavitabbam. Ma. idisameva. 2 Ma. acittikatam.
@3 Si. Ma. Yu. apaviddham. ito param idisameva.
Natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  .  saccaham bhante
evamditthiko  ahosim  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta
opapatika  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti apicaham
ayyena kumarakassapena etasma papaka ditthigata vivecitoti.
   {330.1} Yo pana te avuso dane vavato ahosi uttaro
nama manavo so kuhim upapannoti . yo me bhante dane vavato
ahosi  uttaro  nama  manavo so sakkaccam danam datva sahattha
danam  datva  cittikatam danam datva anapavittham danam datva kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapanno devanam tavatimsanam
sahabyatam  aham  pana  bhante  asakkaccam  danam  datva  asahattha
danam  datva  acittikatam danam datva apavittham danam datva kayassa
bheda  parammarana  catummaharajikanam  devanam  sahabyatam  upapanno
sunnam  serisakavimanam  tenahi  bhante  gavampati  manussalokam  gantva
evamarocehi  sakkaccam  danam  detha  sahattha danam detha cittikatam
danam  detha  anapavittham  danam  detha  payasi  rajanno asakkaccam
danam  datva  asahattha  danam  datva  acittikatam  danam  datva
apavittham  danam  datva kayassa bheda parammarana catummaharajikanam
devanam  sahabyatam  upapanno  sunnam  serisakavimanam  yo  pana tassa
dane  vavato  ahosi  uttaro nama manavo so sakkaccam danam
datva  sahattha  danam datva cittikatam danam datva anapavittham danam
Datva  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam upapanno
devanam tavatimsanam sahabyatanti.
   {330.2}  Athakho  ayasma  gavampati  manussalokam agantva
evamarocesi sakkaccam danam detha sahattha danam detha cittikatam danam
detha anapavittham danam detha payasi rajanno asakkaccam danam datva
asahattha  danam datva acittikatam danam datva apavittham danam datva
kayassa  bheda  parammarana  catummaharajikanam  devanam  sahabyatam
upapanno  sunnam serisakavimanam yo pana tassa dane vavato ahosi
uttaro nama manavo so sakkaccam danam datva sahattha danam datva
cittikatam  danam  datva  anapavittham  danam  datva  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapanno  devanam  tavatimsanam
sahabyatanti.
         Payasirajannasuttam nitthitam dasamam.
                 --------
                Tassuddanam
    apadanam 1- nidananca   nibbananca sudassanam
    janavasabhagovindam        samayam sakkapanhakam 2-
    satipatthanapayasi     mahavaggoti vuccatiti 3-.
                 --------
@Footnote: 1 Ma. mahapadana nidanam. 2 Si. Yu. sakkameva ca. 3 Si. Yu. mahavaggassa
@sangaho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 394-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=330&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=330&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=330&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=330&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=330              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com