ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
           Mahanidanasuttam
   [57]  Evamme  sutam  .  ekam samayam bhagava kurusu viharati
kammasadammam  1-  nama kurunam nigamo . athakho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yavagambhiro
cayam   bhante   paticcasamuppado   gambhiravabhaso   ca  atha
ca  pana  me uttanakuttanako viya khayatiti . ma hevam ananda
avaca  ma  hevam ananda avaca gambhiro cayam 2- paticcasamuppado
gambhiravabhaso  ca  .  etassa  ananda  dhammassa  ananubodha
appativedha  evamayam  paja  tantakulakajata  gunaganthikajata  3-
munjapabbajabhuta 4- apayam duggatim vinipatam samsaram nativattati.
   {57.1}  Atthi  idappaccaya  jaramarananti iti putthena sata
ananda atthitissa vacaniyam . kimpaccaya jaramarananti iti ce vadeyya
jatipaccaya jaramarananti iccassa vacaniyam.
   {57.2} Atthi idappaccaya jatiti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya jatiti iti ce vadeyya bhavapaccaya jatiti
iccassa vacaniyam.
   {57.3} Atthi idappaccaya bhavoti iti putthena sata ananda atthitissa
@Footnote: 1 kammasadhammantipi patho. 2 Ma. Yu. ananda. 3 Ma. Yu. kulaganthikajata.
@4 Si. munjababbajabhuta.
Vacaniyam  .  kimpaccaya  bhavoti  iti  ce  vadeyya upadanapaccaya
bhavoti iccassa vacaniyam.
   {57.4} Atthi idappaccaya upadananti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya upadananti iti ce vadeyya tanhapaccaya
upadananti iccassa vacaniyam.
   {57.5} Atthi idappaccaya tanhati iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya tanhati iti ce vadeyya vedanapaccaya
tanhati iccassa vacaniyam.
   {57.6} Atthi idappaccaya vedanati iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya vedanati iti ce vadeyya phassapaccaya
vedanati iccassa vacaniyam.
   {57.7} Atthi idappaccaya phassoti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya phassoti iti ce vadeyya namarupapaccaya
phassoti iccassa vacaniyam.
   {57.8} Atthi idappaccaya namarupanti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya namarupanti iti ce vadeyya vinnanapaccaya
namarupanti iccassa vacaniyam.
   {57.9} Atthi idappaccaya vinnananti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya vinnananti iti ce vadeyya namarupapaccaya
vinnananti iccassa vacaniyam.
   {57.10} Iti kho ananda namarupapaccaya vinnanam vinnanapaccaya
namarupam  namarupapaccaya  phasso  phassapaccaya vedana vedanapaccaya
tanha  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
Jati   jatipaccaya   jaramaranam   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 65-67. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=57&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=57&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=57&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=57&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=57              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com