ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [68]  Tena  kho  pana samayena ayasma anando bhagavato
pitthito thito hoti bhagavantam vijiyamano 1-.
   {68.1} Athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi kinti te
ananda sutam vajji abhinhasannipata sannipatabahulati . Sutam metam bhante
vajji  abhinhasannipata  sannipatabahulati . yavakivanca ananda vajji
abhinhasannipata  sannipatabahula bhavissanti 2- vuddhiyeva 2- ananda
@Footnote: 1 Ma. vijayamano. Yu. vijamano. 2 abhinhasannipata bhavissanti sannipatabahulatipi
@pathakkamena bhavitabbam. 3 Ma. Yu. vuddhiyeva. ito param idisameva.
Vajjinam patikankha no parihani.
   {68.2} Kinti te ananda sutam vajji samagga sannipatanti samagga
vutthahanti samagga vajjikaraniyani karontiti . sutam metam bhante vajji
samagga  sannipatanti  samagga  vutthahanti  samagga  vajjikaraniyani
karontiti . yavakivanca ananda vajji samagga sannipatissanti samagga
vutthahissanti  samagga  vajjikaraniyani  karissanti  vuddhiyeva  ananda
vajjinam patikankha no parihani.
   {68.3} Kinti te ananda sutam vajji apannattam na pannapenti 1-
pannattam  na  samucchindanti  yathapannatte  porane  vajjidhamme
samadaya  vattantiti  .  sutam  metam  bhante  vajji  apannattam na
pannapenti  pannattam  na  samucchindanti  yathapannatte  porane
vajjidhamme  samadaya  vattantiti  .  yavakivanca  ananda  vajji
apannattam   na   pannapessanti   pannattam  na  samucchindissanti
yathapannatte  porane  vajjidhamme  samadaya  vattissanti vuddhiyeva
ananda vajjinam patikankha no parihani.
   {68.4} Kinti te ananda sutam vajji ye te vajjinam vajjimahallaka
te  sakkaronti  garukaronti 2- manenti pujenti tesanca sotabbam
mannantiti  . sutam metam bhante vajji ye te vajjinam vajjimahallaka
te  sakkaronti  garukaronti  manenti  pujenti  tesanca  sotabbam
mannantiti  .   yavakivanca  ananda  vajji  ye  te  vajjinam
@Footnote: 1 pannapentitipi patho. 2 Ma. garum karonti. ito param idisameva.
Vajjimahallaka  te  sakkarissanti  garukarissanti manessanti pujessanti
tesanca  sotabbam  mannissanti  vuddhiyeva  ananda vajjinam patikankha
no parihani.
   {68.5} Kinti te ananda sutam vajji ya ta kulitthiyo kulakumariyo
ta na okkassa pasayha vasentiti . sutam metam bhante vajji ya ta
kulitthiyo kulakumariyo ta na okkassa pasayha vasentiti. Yavakivanca
ananda vajji ya ta kulitthiyo kulakumariyo ta na okkassa pasayha
vasessanti vuddhiyeva ananda vajjinam patikankha no parihani.
   {68.6} Kinti te ananda sutam vajji yani tani vajjinam vajjicetiyani
abbhantarani  ceva  bahirani  ca  tani  sakkaronti  garukaronti
manenti  pujenti  tesanca  dinnapubbam  katapubbam  dhammikam  balim no
parihapentiti . sutam metam bhante vajji yani tani vajji vajjicetiyani
abbhantarani ceva bahirani ca tani sakkaronti garukaronti manenti
pujenti tesanca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapentiti .
Yavakivanca ananda vajji yani tani vajjinam vajjicetiyani abbhantarani
ceva bahirani ca tani sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti
tesanca  dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapessanti vuddhiyeva
ananda vajjinam patikankha no parihani.
   {68.7}  Kinti  te  ananda  sutam  vajjinam  arahantesu
dhammikarakkhavaranagutti   susamvihita   kinti   anagata   ca
Arahanto  vijitam  agaccheyyum  agata  ca  arahanto vijite phasum
vihareyyunti . sutam metam bhante vajjinam arahantesu dhammikarakkhavaranagutti
susamvihita  kinti  anagata  ca arahanto vijitam agaccheyyum agata
ca  arahanto  vijite  phasum  vihareyyunti  .  yavakivanca ananda
vajjinam  arahantesu  dhammikarakkhavaranagutti  susamvihita  bhavissati  kinti
anagata  ca  arahanto  vijitam  agaccheyyum  agata ca arahanto
vijite  phasum  vihareyyunti  vuddhiyeva  ananda  vajjinam  patikankha
no parihaniti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 86-89. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=68&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=68&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=68&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=68&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=68              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com