ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [237]  Cattaro  ariyavamsa  idhavuso  bhikkhu santuttho hoti
itaritarena  civarena  itaritaracivarasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
civarahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca  civaram  na
paritassati  laddha  ca  civaram  agadhito  1- amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritaracivarasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano  patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.1} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
pindapatena    itaritarapindapatasantutthiya    ca    vannavadi
na  ca  pindapatahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha
ca  pindapatam  na  paritassati laddha ca pindapatam agadhito amucchito
anajjhapanno    adinavadassavi    nissaranapanno    paribhunjati
taya   ca   pana   itaritarapindapatasantutthiya  nevattanukkamseti
na  param  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.
Patissato  ayam  vuccatavuso  bhikkhu  porane  agganne  ariyavamse
thito.
   {237.2} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
senasanena  itaritarasenasanasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
senasanahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca senasanam
na  paritassati  laddha  ca senasanam agadhito amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritarasenasanasantutthiya   nevattanukkamseti  na  param  vambheti
yo  hi tattha dakkho analaso sampajano patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.3} Puna caparam avuso bhikkhu pahanaramo hoti pahanarato
bhavanaramo  hoti  bhavanarato  taya  ca  pana  pahanaramataya
pahanaratiya  bhavanaramataya  bhavanaratiya nevattanukkamseti na param
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajano patissato ayam
vuccatavuso bhikkhu porane agganne ariyavamse thito 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 236-237. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=237&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=237&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=11&item=237&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=237&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=237              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com