ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [237]  Cattāro  ariyavaṃsā  idhāvuso  bhikkhu santuṭṭho hoti
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na
paritassati  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhito  1- amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno  paṭissato ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {237.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
piṇḍapātena    itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā    ca    vaṇṇavādī
na  ca  piṇḍapātahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā
ca  piṇḍapātaṃ  na  paritassati laddhā ca piṇḍapātaṃ agadhito amucchito
anajjhāpanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño    paribhuñjati
tāya   ca   pana   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti
na  paraṃ  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Paṭissato ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito. {237.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena senāsanena itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā ca vaṇṇavādī na ca senāsanahetu anesanaṃ appaṭirūpaṃ āpajjati aladdhā ca senāsanaṃ na paritassati laddhā ca senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati tāya ca pana itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito. {237.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu pahānārāmo hoti pahānarato bhāvanārāmo hoti bhāvanārato tāya ca pana pahānārāmatāya pahānaratiyā bhāvanārāmatāya bhāvanāratiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito 1-.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 236-237. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=237&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=237&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=11&item=237&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=237&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=237              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com