ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [354]  Nava  akkhana  asamaya  brahmacariyavasaya  idhavuso
tathagato  ca  loke  uppanno  hoti araham sammasambuddho dhammo
ca desiyati upasamiko 3- parinibbaniko sambodhagami sugatappavedito.
Ayanca  puggalo  nirayam  upapanno  hoti  ayam  pathamo  akkhano
asamayo  brahmacariyavasaya  .  puna  caparam  avuso  tathagato ca
loke  uppanno  hoti  araham  sammasambuddho  dhammo ca desiyati
upasamiko  parinibbaniko  sambodhagami  sugatappavedito  .  ayanca
@Footnote: 1 Ma. Yu. asannasatta. 2 Ma. Yu. santametam panitametanti na dissanti.
@3 Ma. Yu. sabbavaresu opasamiko.
Puggalo  tiracchanayonim  upapanno  hoti  .pe. pittivisayam upapanno
hoti  .pe.  asurakayam  upapanno  hoti  .pe. annataram dighayukam
devanikayam  upapanno hoti .pe. paccantimesu janapadesu paccajato
hoti milakkhakesu 1- avinnataresu yattha natthi gati bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam  .  majjhimesu  janapadesu  paccajato hoti
so ca hoti micchaditthiko viparitadassano natthi dinnam natthi yittham natthi
hutam  natthi sukatadukkatanam kammanam phalavipako natthi ayam loko natthi
paro loko natthi mata natthi pita natthi satta opapatika natthi
loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  [2]-  imanca
lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti . majjhimesu
janapadesu paccajato hoti 3- duppanno jalo elamugo nappatibalo
subhasitadubbhasitanam  atthamannatum  ayam  atthamo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya . puna caparam avuso tathagato ca loke na uppanno
hoti araham sammasambuddho dhammo ca na desiyati upasamiko parinibbaniko
sambodhagami  sugatappavedito  .  ayanca puggalo majjhimesu janapadesu
paccajato  hoti  3-  pannava  ajalo  anelamugo  patibalo
subhasitadubbhasitanamatthamannatum   ayam   navamo  akkhano  asamayo
brahmacariyavasaya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 278-279. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=354&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=354&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=11&item=354&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=354&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=354              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com