ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page1.

Suttantapitake majjhimanikayassa dutiyo bhago ------- majjhimapannasakam namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Gahapativaggo ------ kandarakasuttam [1] Evamme sutam ekam samayam bhagava campayam viharati gaggaraya pokkharaniya tire mahata bhikkhusanghena saddhim . atha kho pesso ca hattharohaputto kandarako ca paribbajako yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva pesso hattharohaputto bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . kandarako pana paribbajako bhagavata saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva ekamantam atthasi. {1.1} Ekamantam thito kho kandarako paribbajako tunhibhutam tunhibhutam 2- bhikkhusangham anuviloketva bhagavantam etadavoca acchariyam bho gotama abbhutam bho gotama yavancidam bhota @Footnote: 1 Si. Yu. evam. Ma. saraniyam . 2 Ma. ekameva dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Gotamena samma bhikkhusangho patipadito yepi te bho gotama ahesum atitamaddhanam arahanto sammasambuddha tepi bhagavanto etaparamamyeva samma bhikkhusangham patipadesum seyyathapi etarahi bhota gotamena samma bhikkhusangho patipadito yepi te bho gotama bhavissanti anagatamaddhanam arahanto sammasambuddha tepi bhagavanto etaparamamyeva samma bhikkhusangham patipadessanti seyyathapi etarahi bhota gotamena samma bhikkhusangho patipaditoti. [2] Evametam kandaraka evametam kandaraka yepi te kandaraka ahesum atitamaddhanam arahanto sammasambuddha tepi bhagavanto etaparamamyeva samma bhikkhusangham patipadesum seyyathapi etarahi maya samma bhikkhusangho patipadito yepi te kandaraka bhavissanti anagatamaddhanam arahanto sammasambuddha tepi bhagavanto etaparamamyeva samma bhikkhusangham patipadessanti seyyathapi etarahi maya samma bhikkhusangho patipadito {2.1} santi hi kandaraka bhikkhu imasmim bhikkhusanghe arahanto khinasava vusitavanto katakaraniya ohitabhara anuppattasadattha parikkhinabhavasannojana 1- sammadannavimutta santi pana 2- kandaraka bhikkhu imasmim bhikkhusanghe sekha 3- santatasila santatavuttino nipaka nipakavuttino te catusu satipatthanesu supatitthitacitta 4- viharanti katamesu catusu idha kandaraka bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya @Footnote: 1 Ma. parik...samyojana . 2 Ma. hi . 3 Ma. sekkha . 4 Ma. supatthita....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Loke abhijjhadomanassam vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassanti. [3] Evam vutte pesso hattharohaputto bhagavantam etadavoca acchariyam bhante abbhutam bhante yava supannatta cime 1- cattaro satipatthana sattanam visuddhiya sokaparidevanam samatikkamaya dukkhadomanassanam atthangamaya 2- nayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya {3.1} mayampi hi bhante gihi odatavasana kalena kalam imesu catusu satipatthanesu supatitthitacitta viharama idha mayam bhante kaye kayanupassino 3- viharama atapino sampajana satimanto vineyya loke abhijjhadomanassam vedanasu vedananupassino 3- viharama atapino sampajana satimanto vineyya loke abhijjhadomanassam citte cittanupassino viharama atapino sampajana satimanto vineyya loke abhijjhadomanassam dhammesu dhammanupassino viharama atapino sampajana satimanto vineyya loke abhijjhadomanassam acchariyam bhante abbhutam bhante yavancidam bhante bhagava evam manussagahane evam manussakasate evam manussasatheyye @Footnote: 1 Po. Yu. bhante bhagavata . 2 Si. Yu. atthagamaya . 3 Yu. -nupassi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Vattamane sattanam hitahitam janati {3.2} gahananhetam bhante yadidam manussa uttanakanhetam bhante yadidam pasavo ahanhi bhante pahomi hatthidammam saretum yavatakena antarena campam gatagatam karissati sabbani tani satheyyani kuteyyani vankeyyani jimheyyani patukarissati amhakampana bhante dasati va pessati va kammakarati va annatha ca kayena samudacaranti annatha ca 1- vacaya annatha ca nesam cittam hoti acchariyam bhante abbhutam bhante yavancidam bhante bhagava evam manussagahane evam manussakasate evam manussasatheyye vattamane sattanam hitahitam janati gahananhetam bhante yadidam manussa uttanakanhetam bhante yadidam pasavoti. [4] Evametam pessa evametam pessa gahananhetam pessa yadidam manussa uttanakanhetam pessa yadidam pasavo cattarome pessa puggala santo samvijjamana lokasmim katame cattaro idha pessa ekacco puggalo attantapo hoti attaparitapananuyogamanuyutto idha pana pessa ekacco puggalo parantapo hoti paraparitapananuyogamanuyutto idha pessa ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto idha pana pessa ekacco puggalo nevattantapo hoti nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na @Footnote: 1 Yu. casaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati imesam pessa catunnam puggalanam katamo te puggalo cittam aradhetiti. [5] Yvayam bhante puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto ayam me puggalo cittam naradheti yopayam bhante puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto ayampi me puggalo cittam naradheti yopayam bhante puggalo attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto ayampi me puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam bhante puggalo nevattantapo natta- paritapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati ayam 1- me puggalo cittam aradhetiti . kasma pana te pessa ime tayo puggala cittam naradhentiti. [6] Yvayam bhante puggalo attantapo attaparitapananu- yogamanuyutto so attanam sukhakamam dukkhapatikkulam atapeti paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yopayam bhante puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto so param sukhakamam dukkhapatikkulam atapeti paritapeti imina me ayam @Footnote: 1 Ma. ayameva me.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Puggalo cittam naradheti yopayam bhante puggalo attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto so attananca paranca sukhakamam 1- dukkhapatikkulam atapeti paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam bhante puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati imina me ayam puggalo cittam aradheti handa cadani mayam bhante gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati . yassadani tvam pessa kalam mannasiti . atha kho pesso hattharohaputto bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami 2-. [7] Atha kho bhagava acirapakkante pesse hattharohaputte bhikkhu amantesi pandito bhikkhave pesso hattharohaputto mahapanno bhikkhave pesso hattharohaputto sace bhikkhave pesso hattharohaputto muhuttam nisideyya yavassaham 3- ime cattaro puggale vittharena vibhajissami mahata atthena samyutto abhavissa 4- apica bhikkhave ettavatapi pesso hattharohaputto mahata atthena samyuttoti . etassa bhagava kalo etassa sugata kalo @Footnote: 1 Yu. sukhakame dukkhapatikkule . 2 Ma. pakkami . 3 Ma. yavassaham. @4 Po. Ma. Yu. agamissa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Yam bhagava ime cattaro puggale vittharena vibhajeyya vittharena 1- bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti . tenahi bhikkhave sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. [8] Bhagava etadavoca katamo ca bhikkhave puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto . idha bhikkhave ekacco puggalo acelako 2- hoti muttacaro hatthavalekhano 3- na ehibhadantiko na titthabhadantiko nabhihatam na uddissa katam na nimantanam sadiyati so na kumbhimukha patigganhati na kalopimukha 4- patigganhati na elakamantaram 5- na dandamantaram na musalamantaram na dvinnam bhunjamananam na gabbhiniya na payamanaya na purisantaragataya na sankittisu na yattha sa upatthito hoti na yattha makkhika sandasandacarini na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati. {8.1} So ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti dvalopiko .pe. sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi dattiya yapeti dvihipi dattihi yapeti .pe. sattahipi dattihi yapeti ekahikampi aharam ahareti dvihikampi aharam ahareti .pe. sattahikampi aharam ahareti iti evarupampi addhamasikam 6- pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati. @Footnote: 1 Ma. Yu. vittharenati natthi . 2 Ma. acelako . 3 Si. Ma. Yu. hatthapalekhano. @4 Ma. kalopimukha . 5 Ma. elakamantaram . 6 addhamasikanti yuttataram.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

{8.2} So sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho va hoti daddulabhakkho va hoti hatabhakkho va hoti kanabhakkho va hoti acamabhakkho va hoti pinnakabhakkho va hoti tinabhakkho va hoti gomayabhakkho va hoti vanamulaphalaharo va yapeti pavattaphalabhoji . so sananipi dhareti masananipi dhareti chavadussanipi dhareti pamsukulanipi dhareti tiritanipi dhareti ajinanipi 1- dhareti ajinakkhipampi dhareti kusacirampi dhareti vakacirampi dhareti phalakacirampi dhareti kesakambalampi dhareti valakambalampi 2- dhareti ulukapakkhampi dhareti kesamassulocakopi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto ubbhatthakopi hoti asanapatikkhitto ukkutikopi hoti ukkutikappadhanamanuyutto kantakapassayikopi hoti kantakapassaye seyyam kappeti sayatatiyakampi udakorohananuyogamanuyutto viharati iti evarupam anekavihitam kayassa atapanaparitapananuyogamanuyutto viharati ayam vuccati bhikkhave puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto. [9] Katamo ca bhikkhave puggalo parantapo paraparitapananu- yogamanuyutto . idha bhikkhave ekacco puggalo orabbhiko 3- hoti sukariko sakuniko 4- magaviko luddo macchaghatako coro coraghatako 5- bandhanagariko ye va panannepi keci kururakammanta ayam vuccati bhikkhave puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto. @Footnote: 1 Po. ajinampi . 2 Ma. valkambalampi . 3 Ma. orambhiko . 4 Yu. sakantiko. @5 Ma. goghatako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

[10] Katamo ca bhikkhave puggalo attantapo ca attaparitapananu- yogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto . Idha bhikkhave ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhavasitto brahmano va mahasalo so puratthimena nagarassa navam santhagaram karapetva kesamassum oharetva kharajinam nivasetva sappitelena kayam abbhanjitva migavisanena pitthim kanduvamano navam 1- santhagaram pavisati saddhim mahesiya brahmanena ca purohitena so tattha anantarahitaya bhumiya haritupalittaya 2- seyyam kappeti so 3- ekissa gaviya sarupavacchaya yam ekasmim thane khiram hoti tena raja yapeti yam dutiyasmim thane khiram hoti tena mahesi yapeti yam tatiyasmim thane khiram hoti tena brahmano purohito yapeti yam catutthasmim thane khiram hoti tena aggim juhati 4- avasesena vacchako yapeti so evamaha ettaka usabha hannantu yannatthaya ettaka vacchatara hannantu yannatthaya ettaka 5- vacchatariyo hannantu yannatthaya ettaka aja hannantu yannatthaya ettaka urabbha hannantu yannatthaya ettaka assa hannantu yannatthaya 6- ettaka rukkha chijjantu yupatthaya ettaka dabba luyantu 7- parisanthayati 8- yepissa te honti dasati va pessati va kammakarati va tepi dandatajjita @Footnote: 1 Yu. navanti natthi . 2 Si. Yu. haritupattaya . 3 Ma. Yu. soti natthi. @4 Ma. Yu. juhanti . 5 Yu. ettika . 6 assa ... yannattayati natthi. @7 Ma. Yu. luyantu . 8 Ma. parihimsatthaYu. Yu. barihisatthaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Tajjita bhayatajjita assumukha rudamana 1- parikammani karonti ayam vuccati bhikkhave puggalo attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto. [11] Katamo ca bhikkhave puggalo nevattantapo [2]- nattaparitapana- nuyogamanuyutto na parantapo 3- na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati. {11.1} Idha bhikkhave tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim pajam sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. {11.2} Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccha jato 4- so tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati so tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati sambadho gharavaso rajapatho abbhokaso pabbajja na yidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam @Footnote: 1 Ma. rodamana . 2-3 Ma. ca . 4 Yu. paccajato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Pabbajeyyanti . so aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya mahantam va natiparivattam pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati. [12] So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti nihitadando nihitasattho lajji dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharati adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi dinnapatikankhi athenena 1- sucibhutena attana viharati abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti aracari virato 2- methuna gamadhamma musavadam pahaya musavada pativirato hoti saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako lokassa pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti bhinnanam va sandhata sahitanam 3- va anuppadata samaggaramo samaggarato samagganandi samaggakaranim vacam bhasita hoti pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca nela kannasukha pemaniya hadayangama pori bahujanakanta bahujanamanapa tatharupim vacam bhasita hoti samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kalavadi bhutavadi atthavadi @Footnote: 1 Po. athanena . 2 Ma. pativirato . 3 Po. samahitanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Dhammavadi vinayavadi nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam. {12.1} So vijagama bhutagamasamarambha pativirato hoti ekabhattiko hoti rattuparato virato vikalabhojana nacca gita vadita visukadassana pativirato hoti mala gandha vilepanadharana mandana vibhusanatthana pativirato hoti uccasayana mahasayana pativirato hoti jataruparajata- patiggahana pativirato hoti amakadhannapatiggahana pativirato hoti amakamamsapatiggahana pativirato hoti itthikumarikapatiggahana pativirato hoti dasidasapatiggahana pativirato hoti ajelakapatiggahana pativirato hoti kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti hatthi gavassavalavapatiggahana 1- pativirato hoti khettavatthupatiggahana pativirato hoti duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti kayavikkaya pativirato hoti tulakutakamsakutamanakuta pativirato hoti ukkotanavancananikatisaviyoga 2- pativirato hoti chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara 3- pativirato hoti. {12.2} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena yena 4- yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . Seyyathapi nama pakkhi sakuno yena 5- yeneva deti sapattabharova deti evameva bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena yena 6- yeneva pakkamati samadayeva @Footnote: 1 Po. valava.... Yu. valava.... Ma. valavap... . 2 Yu...saciyoga. @3 Ma. ...sahasa... . 4-5-6 Ma. so yena yena ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Pakkamati . so imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisamvedeti. {12.3} So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam manindriye samvaram apajjati . so imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisamvedeti. {12.4} So abhikkante patikkante sampajanakari hoti alokite vilokite sampajanakari hoti samminjite pasarite sampajanakari hoti sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti asite pite khayite sayite sampajanakari hoti uccarapassavakamme sampajanakari hoti gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti. [13] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Samannagato vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam 1- . So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati abhijjhaya cittam parisodheti byapadapadosam pahaya abyapannacitto viharati sabbapanabhutahitanukampi byapadapadosa cittam parisodheti thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni sato sampajano thinamiddha cittam parisodheti uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati ajjhattam vupasantacitto uddhaccakukkucca cittam parisodheti vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti. [14] So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam ariya acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca pahana @Footnote: 1 Po. palasapunjam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati. [15] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte 1- pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti so anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi jatiyo pannasampi jatiyo jatisatampi jatisahassampi jatisatasahassampi anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto amutra udapadim 2- tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti . Iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati. [16] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti so dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane @Footnote: 1 Si. Yu. anejjappatte . 2 Si. Yu. uppadim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana te kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana te kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapannati . iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati. [17] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnameti so idam dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkhasamudayoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati ime asavati yathabhutam pajanati ayam asavasamudayoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Tassa evam janato evam passato kamasavapi cittam vimuccati bhavasavapi cittam vimuccati avijjasavapi cittam vimuccati vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati ayam vuccati bhikkhave puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatiti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Kandarakasuttam 1- nitthitam pathamam. @Footnote: 1 Ma. Yu. kandarakasuttantam pathamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 1-17. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=1&items=17&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=1&items=17&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=13&item=1&items=17&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=1&items=17&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com