ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Aṭṭhakanāgarasuttaṃ
   [18] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando vesāliyaṃ
viharati  veḷuvagāmake  .  tena  kho  pana samayena dasamo gahapati
aṭṭhakanāgaro  pātaliputtaṃ  anuppatto  hoti kenacideva karaṇīyena .
Atha  kho  dasamo  gahapati  aṭṭhakanāgaro  yena kukkuṭārāmo yena
aññataro  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro
taṃ bhikkhuṃ etadavoca kahaṃ nu kho bhante āyasmā ānando etarahi
viharati  dassanakāmā  hi  mayaṃ taṃ 1- ānandanti . eso gahapati
āyasmā  ānando  vesāliyaṃ  viharati  veḷuvagāmaketi . atha kho
dasamo  gahapati  aṭṭhakanāgaro  pātaliputte  taṃ  karaṇīyaṃ  tīretvā
yena  vesālī  yena  2-  veḷuvagāmako  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [19]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca atthi nu kho bhante ānanda tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo
akkhāto  yattha  bhikkhuno appamattassa ātāpino pahitattassa viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā ca 3- āsavā parikkhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyasmantaṃ . 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi 3 Yu. vā.
Gacchanti ananuppattañca 1- anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {19.1} Atthi kho gahapati tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  ekadhammo  akkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa
ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  2-
anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {19.2}  Katamo  pana bhante ānanda tena bhagavatā jānatā
passatā   arahatā   sammāsambuddhena   ekadhammo   akkhāto
yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattañca 3- anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   [20]  Idha  gahapati bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  idampi  kho paṭhamaṃ jhānaṃ abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  yaṃ  kho  pana  kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ
nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena tāya dhammanandiyā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  4-  parikkhayā  opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā lokā ayampi kho
gahapati  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena
ekadhammo  akkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino
@Footnote: 1 Yu. vā . 2-3 appattañcātipi dissati . 4 Ma. sabbattha saṃyojanānanti dissati.
Pahitattassa  viharato  avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā ca
āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  1-  anuttaraṃ yogakkhemaṃ
anupāpuṇāti.
   {20.1}  Puna  caparaṃ  gahapati  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati
idampi  kho  dutiyaṃ  jhānaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ .pe. anuttaraṃ
yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {20.2} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  iti paṭisañcikkhati idampi kho tatiyaṃ
jhānaṃ abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {20.3} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe. Catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so iti paṭisañcikkhati idampi kho catutthaṃ
jhānaṃ abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   [21]  Puna caparaṃ gahapati bhikkhu mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ  pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  2-  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahagagtena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi
kho  mettā  cetovimutti  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā yaṃ kho pana
kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti
so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
@Footnote: 1 katuthaci appattañcātipi dissati . 2 Yu. sabbattatāya. punapi pāṭhe īdisameva.
   {21.1} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā .pe.
Muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi  kho  upekkhā
cetovimutti  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci
abhisaṅkhataṃ   abhisañcetayitaṃ   tadaniccaṃ   nirodhadhammanti   pajānāti
so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   [22]  Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  iti
paṭisañcikkhati  ayampi  kho  ākāsānañcāyatanasamāpatti  abhisaṅkhatā
abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ
tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito  .pe.
Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {22.1}  Puna  caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma     anantaṃ     viññāṇanti    viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja   viharati   so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi  kho
viññāṇañcāyatanasamāpatti    abhisaṅkhatā    abhisañcetayitā   yaṃ
kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti
Pajānāti so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {22.2}  Puna  caparaṃ  gahapati  bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi kho ākiñcaññāyatanasamāpatti
abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito
āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti  no  ce  āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti
teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokā  ayaṃ 1- kho gahapati tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo  akkhāto
yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   [23]  Evaṃ  vutte  dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  seyyathāpi  bhante  ānanda puriso ekaṃ 2-
nidhimukhaṃ  gavesanto sakideva ekādasa nidhimukhāni adhigaccheyya evameva
kho  ahaṃ  bhante  ekaṃ  amatadvāraṃ  gavesanto sakideva ekādasa
amatadvārāni  alatthaṃ  savanāya  seyyathāpi  bhante  purisassa agāraṃ
ekādasadvāraṃ  so  tasmiṃ agāre āditte ekamekenapi dvārena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃpi kho . 2 Ma. ekaṃva.
Sakkuṇeyya  attānaṃ  sotthiṃ kātuṃ evameva kho ahaṃ bhante imesaṃ
ekādasannaṃ  amatadvārānaṃ ekamekenapi amatadvārena sakkhissāmi 1-
attānaṃ  sotthiṃ kātuṃ ime hi nāma bhante aññatitthiyā ācariyassa
ācariyadhanaṃ  pariyesissanti  kimaṅgaṃ  panāhaṃ  āyasmato  ānandassa
pūjaṃ  na  karissāmīti  .  atha  kho  dasamo  gahapati aṭṭhakanāgaro
pātaliputtakañca  vesālikañca  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātetvā  paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi sampavāresi ekamekañca
bhikkhuṃ  paccekaṃ  dussayugena  acchādesi  āyasmantaṃ  2-  ānandaṃ
ticīvarena  acchādesi  āyasmato  3-  ānandassa  pañcasataṃ  4-
vihāraṃ kārāpesīti.
        Aṭṭhakanāgarasuttaṃ 5- niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkuṇissāmi . 2 Po. casaddo dissati . 3 Ma. Yu. casaddo dissati.
@4 Ma. pañcasatavihāraṃ . 5 Ma. Yu. aṭṭhakanāgarasuttantaṃ.
           Sekhapaṭipadāsuttaṃ
   [24]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme . tena kho pana samayena kāpilavatthavānaṃ
sakyānaṃ  navaṃ  santhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  anajjhāvuṭṭhapubbaṃ  1-
samaṇena  vā brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena . atha kho
kāpilavatthavā  2-  sakyā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
kāpilavatthavā  sakyā  bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante kāpilavatthavānaṃ
sakyānaṃ  navaṃ  santhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  3-  anajjhāvuṭṭhapubbaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena  vā kenaci vā manussabhūtena taṃ bhante
bhagavā  paṭhamaṃ  paribhuñjatu bhagavatā paṭhamaṃ paribhuttaṃ pacchā kāpilavatthavā
sakyā  paribhuñjissanti  tadassa  kāpilavatthavānaṃ  sakyānaṃ  dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {24.1} Atha kho kāpilavatthavā sakyā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  navaṃ
santhāgāraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sabbasanthariṃ  4- santhāgāraṃ
santharāpetvā  5-  āsanāni paññāpetvā udakamaṇikaṃ patiṭṭhāpetvā
telappadīpaṃ  āropetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. Yu. anajjhāvuṭṭhaṃ . 2 Po. sabbattha " kāpilavatthukāti dissati.
@3 Yu. hotīti natthi . 4 Po. " sabbasantharisanthataṃ . 5 Yu. santharitvā.
Bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho
kāpilavatthavā  sakyā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  sabbasanthariṃ  santhataṃ
bhante  santhāgāraṃ  āsanāni paññattāni 1- udakamaṇiko patiṭṭhāpito
telappadīpo āropito yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [25]  Atha  kho  bhagavā  nivāsetvā pattacīvaramādāya saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  2- santhāgāraṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā pāde
pakkhāletvā  santhāgāraṃ  pavisitvā majjhimathambhaṃ nissāya puratthābhimukho
nisīdi  . bhikkhusaṅghopi kho pāde pakkhāletvā santhāgāraṃ pavisitvā
pacchimaṃ bhittiṃ nissāya puratthābhimukho nisīdi bhagavantaṃyeva purakkhatvā 3-.
Kāpilavatthavāpi  kho sakyā pāde pakkhāletvā santhāgāraṃ pavisitvā
puratthimaṃ   bhittiṃ  nissāya  pacchimābhimukhā  nisīdiṃsu  bhagavantaṃyeva
purakkhatvā 3- . atha kho bhagavā kāpilavatthave sakye 4- bahudeva
rattiṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  paṭibhātu taṃ ānanda
kāpilavatthavānaṃ  sakyānaṃ  sekho  paṭipado  5- piṭṭhi me agilāyati
tamahaṃ āyamissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paccassosi  .  atha  kho  bhagavā  catuguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā
dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappesi  pādena  6-  pādaṃ
accādhāya sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ manasikaritvā.
   [26] Atha kho āyasmā ānando mahānāmaṃ sakkaṃ 7- āmantesi
@Footnote: 1 paññāpitānīti yuttataraṃ . 2 Po. navaṃ . 3 Po. purakkhitvātipi dissati.
@4 yu sakke . 5 Yu. pāṭipado . 6 Ma. Yu. pāde . 7 Yu. sakyaṃ.
Idha  mahānāma ariyasāvako sīlasampanno hoti indriyesu guttadvāro
hoti  bhojane  mattaññū  hoti  jāgariyamanuyutto  hoti  sattahi
saddhammehi  samannāgato  hoti  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī.
   [27]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako  sīlasampanno hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho mahānāma ariyasāvako sīlasampanno hoti.
   [28]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako indriyesu guttadvāro
hoti  .  idha  mahānāma  ariyasāvako  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ sutvā ... ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  ...  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  ...  kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya  na nimittaggāhī
hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ
Āpajjati  evaṃ  kho  mahānāma ariyasāvako indriyesu guttadvāro
hoti.
   [29] Kathañca mahānāma ariyasāvako bhojane mattaññū hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  paṭisaṅkhā  yoniso āhāraṃ āhāreti
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa   ṭhitiyā   yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā  ca  me  bhavissati  anavajjatā ca phāsuvihāro cāti evaṃ
kho mahānāma ariyasāvako bhojane mattaññū hoti.
   [30]  Kathañca mahānāma ariyasāvako jāgariyamanuyutto hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  divasaṃ  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena nisajjāya
āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodheti rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ dakkhiṇena
passena  sīhaseyyaṃ kappesi 1- pādena 2- pādaṃ accādhāya sato
sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paccuṭṭhāya  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodheti
evaṃ kho mahānāma ariyasāvako jāgariyamanuyutto hoti.
   [31]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako  sattahi  saddhammehi
samannāgato  hoti  .  idha  mahānāma  ariyasāvako  saddho hoti
saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. kappeti . 2 Ma. Yu. pāde.
Vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  hirimā  hoti hiriyati kāyaduccaritena
vacīduccaritena  manoduccaritena  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
samāpattiyā  ottappī  hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena
manoduccaritena   ottappati   pāpakānaṃ   akusalānaṃ   dhammānaṃ
samāpattiyā  bahussuto  hoti  sutadharo  sutasannicayo  ye  te
dhammā    ādikalyāṇā   majjhekalyāṇā   pariyosānakalyāṇā
sātthā  1-  sabyañjanā  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  vacasā
paricitā   manasānupekkhitā   diṭṭhiyā  supaṭividdhā  āraddhaviriyo
hoti 2-  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  satimā
hoti  paramena  satinepakkena  samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi
saritā  anussaritā  paññavā  3-  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato  4-  ariyāya  nibbedhikāya  sammā  dukkhakkhayagāminiyā
evaṃ kho mahānāma ariyasāvako sattahi saddhammehi samannāgato hoti.
   [32] Kathañca mahānāma ariyasāvako catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ 5-
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi
dhammehi   savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ
@Footnote: 1 Po. sātthaṃ sabyañjanaṃ . 2 Ma. Yu. viharati . 3 Yu. paññā vā hoti.
@4 Ma. hoti . 5 Yu. abhi.
Upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharati  evaṃ kho mahānāma ariyasāvako catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī
akasiralābhī.
   [33] Yato 1- kho mahānāma ariyasāvako evaṃ sīlasampanno hoti
evaṃ  indriyesu  guttadvāro  hoti  evaṃ bhojane mattaññū hoti
evaṃ  jāgariyamanuyutto  hoti  evaṃ  sattahi saddhammehi samannāgato
hoti  evaṃ  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ  vuccati  mahānāma
ariyasāvako sekho paṭipado apūccaṇḍatāya 2- samāpanno 3- bhabbo
abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamāya  .  seyyathāpi  mahānāma  kukkuṭiyā  aṇḍāni aṭṭha vā
dasa  vā  dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā sammā adhisayitāni sammā
parisecitāni  sammā  paribhāvitāni  4-  kiñcāpi  tassā  kukkuṭiyā
@Footnote: 1 Po. casaddo dissati . 2 Ma. Yu. apuccaṇḍatāya.
@3 Po. samannāgatotipi dissati. 4 Po. pariseditāni.
Na evaṃ icchā uppajjeyya aho vatime kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya
vā   mukhatuṇḍakena   vā   aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā
abhinibbhijjeyyunti  1-  evameva  kho  mahānāma yato ariyasāvako
evaṃ  sīlasampanno  hoti  evaṃ indriyesu guttadvāro hoti evaṃ
bhojane  mattaññū  hoti  evaṃ  jāgariyamanuyutto hoti evaṃ sattahi
saddhammehi  samannāgato  hoti  evaṃ catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ
vuccati  mahānāma  ariyasāvako  sekho  paṭipado  apūccaṇḍatāya
samāpanno   bhabbo  abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo
anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya.
   {33.1} Sakho so 2- mahānāma ariyasāvako imaṃyeva 3- anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  āgamma  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  ayamassa  paṭhamābhinibbhidā  hoti
kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {33.2}  Sakho  so  mahānāma ariyasāvako imaṃyeva anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   āgamma   dibbena   cakkhunā   visuddhena
atikkantamānusakena   .pe.   yathākammūpage   satte  pajānāti
ayamassa dutiyābhinibbhidā hoti kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {33.3} Sa kho so mahānāma ariyasāvako imaṃyeva anuttaraṃ upekkhāsati-
pārisuddhiṃ  āgamma āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
@Footnote: 1 Po. etthantare " atha kho bhabbāva te kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
@aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā abhinibbhijjitunti ime pāṭhā dissanti.
@2 Yu. sabbattha sa kho so . 3 Po. " anuttaraṃ yogakkhemaṃ.
Vimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati
ayamassa tatiyābhinibbhidā hoti kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   [34]  Yampi  1-  mahānāma  ariyasāvako sīlasampanno hoti
idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma  ariyasāvako indriyesu
guttadvāro  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma
ariyasāvako  bhojane  mattaññū  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ
yampi  mahānāma  ariyasāvako  jāgariyamanuyutto  hoti  idampissa
hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma  ariyasāvako  sattahi  saddhammehi
samannāgato  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma
ariyasāvako  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī idampissa hoti caraṇasmiṃ
   {34.1} yañca kho mahānāma ariyasāvako anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati idampissa
hoti  vijjāya  yampi  mahānāma  ariyasāvako  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte pajānāti
idampissa  hoti vijjāya yampi mahānāma ariyasāvako āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja   viharati   idampissa  hoti  vijjāya
@Footnote: 1 Ma. yampi kho.
Ayaṃ  vuccati mahānāma ariyasāvako vijjāsampanno itipi caraṇasampanno
itipi  vijjācaraṇasampanno  itipi  .  brahmunāpesā  1- mahānāma
sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
    khattiyo seṭṭho janetasmiṃ  ye gottapaṭisārino
    vijjācaraṇasampanno     so seṭṭho devamānuseti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 18-32. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=18&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=18&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=13&item=18&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=18&items=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=18              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]